Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  
27  Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 2
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-79-00

Uwaga! Przy połączeniach z miasta przed czterocyfrowymi numerami wewnętrznymi prosimy wykręcić początek 424.

  
Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii, 
ul. Śniadeckich 2
 
Nazwa abonenta Nr wewn. 424-xx-xx
Ordynator Oddziału Klinicznego 79-00, 79-25
Sekretariat 79-00
Przełożona Pielęgniarek 79-01
Administrator 79-02
Sala Operacyjna - Dolna 79-03
Sala Operacyjna - Górna 79-04
Pokój Anestezjologa 79-05
Oddział Intensywnej Terapii 79-06
Lekarz Dyżurny 79-07
Dyżurka Lekarska 79-08
Dyżurka Lekarska Oddz. Kobiet 79-09
Dyżurka Pielęgniarek (Oddz. Kobiet) 79-10
Dyżurka Pielęgniarek (Oddz. Męski) 79-11
Przychodnia Przykliniczna 79-12
Przychodnia Przykliniczna 79-13
Sekretariat Ruchu Chorych 79-14
Pracownia Audiologii 79-15
Pracownia Elektrofiziologii 79-16
Pokój Konsultacji Docenta 79-17
Pracownia Mikroskopii Skaningowej 79-18
Pracownia Rinomanometryczna 79-19
Pracownia Foniatryczna 79-19
Pracownia Równowagi 79-20
Kuchnia 79-21
Konserwator 79-22
Portiernia 79-23

 

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||