Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

    
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

Spis telefonów

Uwaga!
Po wybraniu interesującej jednostki będzie dostępny szczegółowy wykaz telefonów.
Przy połączeniach z miasta przed czterocyfrowymi numerami wewnętrznymi prosimy wykręcić początek 424.

1. Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

31-351 Kraków, ul. Śniadeckich 10 
tel. (0-12) 424-88-00, fax (0-12) 424-88-54

2. Oddział Kliniczny Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
tel. 424-88-82

3. Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii, Oddział Kliniczny Kliniki Pulmonologii, Zakład Angiologii, Zakład Immunochemii Klinicznej

31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
Sekretariat Ordynatora: tel. 424-79-99
centrala tel. (0-12) 430-52-66, fax (0-12) 430-52-03
e-mail: mmszczek@cyf-kr.edu.pl, klinika@interna2.uj.edu.pl

4. Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Zakaźnych

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 5
tel. (012) 424-73-40

5. Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel. (0-12) 424-75-00, 424-75-20, fax 424-73-99

6. Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych

31-501 Kraków, ul. Kopernika 15
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-83-00, 424-78-00
e-mail: mmsierad@cyf-kr.edu.pl

7. Oddział Kliniczny Klinki Nefrologii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 15c
tel. (0-12) 424-76-00, 424-74-26, fax 424-71-49

9. Oddział Kliniczny Kliniki Hematologii
 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-76-00

10. Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

31-501 Kraków, ul. Kopernika 40
Sekretariat Ordynatora:
tel./fax (12) 424-80-07
internet: www.rydygier.cm-uj.krakow.pl/klinika.html

11. Zespół Oddziałów Klinicznych przy ul. Kopernika 21

Oddział Kliniczny II Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Endoskopowej, Oddział Kliniczny Kliniki Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych
 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21
Sekretariat Ordynatora: 
tel. (0-12) 424-82-01

13. Oddział Kliniczny Kliniki Urologii

31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 18
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-79-51, fax 424-79-70

Zespól Klinik Ginekologicznych przy ul. Kopernika 23

14. Oddział Kliniczny Kliniki Położnictwa i Perinatologii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 23
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-85-28

15. Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii i Onkologii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 23
Sekretariat Ordynatora:
tel./fax (0-12) 424-85-70

17. Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii
 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 23
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-85-55

18. Oddział Kliniczny I Kliniki Kardiologii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-73-00, fax 424-73-20
e-mail: mckaweck@cyf-kr.edu.pl

19. Oddział Kliniczny II Kliniki Kardiologii
 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-71-70, 424-71-80

20. Samodzielna Pracownia Zakładu Hemodynamiki i Angiografii
 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Kierownika Pracowni:
tel. (0-12) 424-77-41, 424-71-85, fax 424-71-84
internet: www.cm-uj.krakow.pl
e-mail: cathlab2@cm-uj.krakow.pl

21. Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii
 
31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-86-00

22. Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii
 
31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-86-60
Dyżurka Lekarska:
tel. (0-12) 424-86-62 lub 50
Ordynator Oddziału Klinicznego: Dr hab. med. Marek Moskała
neurologia@cm-uj.krakow.pl

www.neuro.cm-uj.krakow.pl

24. Oddział Kliniczny Kliniki Dermatologii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 19 a
Sekretariat Ordynatora:
tel./fax (0-12) 424-74-00

25.Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej

31-501 Kraków, ul. Kopernika 38
Sekretariat Ordynatora:
tel./fax (0-12) 424-75-40

26. Oddział Kliniczny Kliniki Onkologii

31-501 Kraków, ul. Śniadeckich 10
tel. (0-12) 424-76-81

27. Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 2
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-79-00

28. Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-87-06, 424-87-33, fax 424-87-45

29. Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a
Sekretariat Ordynatora:
Tel. (0-12) 424-87-40
e-mail: mzbomba@cyf-kr.edu.pl

31. Zakład Alergologii

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. (0-12) 424-88-90

32. Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. (0-12) 424-77-60

34. Zakład Diagnostyki
 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 15 b
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. (012) 424-83-64 w. 286, fax 424-87-74
 
35.
Zakład Diagnostyki Obrazowej

 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19
tel.: (012)  424-77-61
e-mail: radiologia@su.krakow.pl

36. Zakład Badania i Leczenia Bólu

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
tel./fax (0-12) 424-77-93
e-mail: midobrog@cyf-kr.edu.pl


Podstawowa Opieka Zdrowotna

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 9, 10,16

Pracownia Bakteriologii
31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 3

Samodzielna Pracownia Radiologii Klinicznej
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel.: (012)  424-77-51, fax 424-71-83

Apteka Szpitala Uniwersyteckiego
31-501 Kraków, ul. Kopernika 19a

Administracja Szpitala Uniwersyteckiego 
31-503 Kraków, ul. Strzelecka 3/5

Związki Zawodowe Szpitala
31-503 Kraków, ul. Strzelecka 3/5

Kuchnia
31-501 Kraków, ul. Śniadeckich 12a
Centrala: (012)  424-79-90 i (012)  424-79-94

Telefony służb całodobowych Szpitala Uniwersyteckiego

 

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||