Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

 

 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

Aktualności 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2006r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej (Dz. U. Nr 247 poz.1819) pacjenci lub osoby przez nich upoważnione mogą odbierać własną dokumentację indywidualną wewnętrzną (historie chorób) z następujących Oddziałów Klinicznych Kliniki:
Chorób Wewnętrznych i Geriatrii z roku 1990,
Chorób Zawodowych z roku 1990,
Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z roku 1990,
Dermatologii z roku 1990,
Gastroeterologii i Chorób ZakaŸnych z roku 1990,
Ginekologii i Onkologii, Endokrynologii Ginekologicznej, Położnictwa i Perinatologii, Neonatologii z roku 1990,
I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego z roku 1990,
II Kliniki Kardiologii z roku 1990,
Nefrologii z roku 1990,
Neurologii z roku 1990,
Neurochirurgii i Neurotraumatologii z roku 1990,
Okulistyki i Onkologii Okulistycznej z roku 1990,
Ortopedii z lat 1989, 1990,
Alergii i Immunologii, Pulmonologii z lat 1989, 1990
Dokumentację można odbierać w archiwach ww. Oddziałów Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego do dnia 20.05.2011r.
Po upływie tego terminu ww. dokumentacja zostanie zniszczona.


Sprostowanie do artykułu w Gazecie Krakowskiej pt.: "Rezonans stoi, bo ... jest nowy"
 

W związku z publikowanym w dniu 30 marca br. na łamach Gazety Krakowskiej artykułem autorstwa Anny Górskiej pt.: "Rezonans stoi, bo ... jest nowy" dotyczącymi rzekomo niewykonywania badań przy użyciu rezonansu magnetycznego Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wyjaśnia:
W artykule Pani Redaktor Anny Górskiej przedstawiono całkowicie nieprawdziwe fakty, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.

1.
Rezonans magnetyczny zainstalowany w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej pracuje "pełną parą" bez żadnych przestojów. Dla przykładu, w lutym br. przekroczony został limit liczby badanych pacjentów. Dlatego stwierdzenia: "Rezonans stoi bo ... jest nowy" oraz "Badania zostały wstrzymane" mijają się całkowicie z prawdą.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że obecnie zainstalowane urządzenie to aparat najwyższej klasy, a jako jeden z nielicznych w Polsce wykonuje pełny profil badań. Wymiana aparatu łącznie z adaptacją pomieszczenia trwała rekordowo krótko (także jak na światowe standardy), bo około miesiąca. Od razu też rozpoczęto regularne badania i od tego czasu nie wystąpiły jakiekolwiek zakłócenia ani też przerwy w jego pracy, a aparat jest kontrolowany na bieżąco przez serwis producenta.

2.
Nie jest również prawdą, że mamy problem z oprogramowaniem całego aparatu. Bardzo zaawansowane oprogramowanie (jest to jeden z najbardziej wszechstronnie oprogramowanych aparatów MR w Polsce) działa bez zarzutu. Stwierdzenie (podtytuł): "Radiolodzy bezradni wobec techniki" także mija się z prawdą.

3.
Pewne utrudnienia dotyczą jedynie mammografii MR. Wynika to ze specyfiki programu do analizy tych danych (jest to program, który jest znacznie bardziej zaawansowany niż programy standardowe używane do tego celu). Pracownia dysponuje programem, który współpracował z poprzednim aparatem MR, wymienionym w grudniu 2010 roku. Po zainstalowaniu nowego urządzenia wystąpiły pewne trudności (program "zawiesza się"). Aby jednak zapewnić Pacjentkom najwyższy poziom diagnostyki, zdecydowano się nie wykonywać badań mammo MR do momentu rozwiązania problemu.

Brak możliwości wykonywania badań mammo MR nie stanowi jednak problemu dla Pacjentek w naszym województwie, ponieważ badania te obecnie przeprowadzają także inne pracownie (poprzednio tylko jedna, w Szpitalu Uniwersyteckim). Lista wszystkich Pracowni MR z terenu woj. małopolskiego jest wywieszona w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
W celu szybkiego rozwiązania problemu nawiązaliśmy już kontakt z serwisem producenta oprogramowania, który natychmiast podjął działania, by jak najszybciej można było wykonywać badania mammo MR.

4.
Czytając przedstawiony w Gazecie Krakowskiej artykuł można odnieść wrażenie, że przeprowadzono wywiad z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego, tym bardziej, że zamieszczono fotografię tej osoby.

Informuję, że artykuł ten powstał jedynie na podstawie telefonicznej rozmowy, w której Pani Redaktor A. Górska wyjaśniałem sprawę opisywania badań mammograficznych w województwie małopolskim, ponadto zapytała ona: na czym polega problem z wstrzymaniem badań mammo MR. Pani Redaktor otrzymała rzetelną informację na podstawie, której powstał tekst wprowadzający Czytelnika w błąd i zawierający nieprawidłowe dane. Ponadto tekst został opublikowany bez autoryzacji. Zamieszczona fotografia pochodzi z archiwum Gazety Krakowskiej (nie była wykonana w dniu rozmowy telefonicznej). Przedstawiono na niej tomograf komputerowy, a nie rezonans magnetyczny. Nieprawdziwy jest więc także podpis: "prof. Andrzej Urbanik pokazuje nowe urządzenie".

Prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie


Zakup i instalacja SPECT-CT oraz modernizacja Ośrodka Medycyny Nuklearnej w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 

W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym UJ CM w dniu 21 marca 2011 roku o godz. 10:00 odbyła się uroczysta Konferencja w związku z zakończeniem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013 pn.: "Zakup i instalacja SPECT-CT oraz modernizacja Ośrodka Medycyny Nuklearnej w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie".

Pełne informacje o projekcie oraz o Konferencji znajdą Państwo na poniższych stronach, gdzie prezentowane są dwa filmy:

http://www.tvp.pl/krakow/zdrowie/magazyn-medyczny/wideo/spect-ct-w-cm-uj-cz-ii-24-iii-2011/4199069

http://www.tvp.pl/krakow/zdrowie/magazyn-medyczny/wideo/spect-ct-w-szpitalu-uniwersyteckim-w-krakowie-17-iii-2011/4159825


Otwarto Oddział Toksykologii - Dziennik Polski 11 lutego 2011 roku
 


Nowoczesna terapia najgroźniejszych nowotworów jest już dostępna w Krakowie - Dziennik Polski 12 lutego 2011 roku


Radioterapia protonowa nowotworów oka w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

W dniu 31 stycznia 2011 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim a Instytutem Fizyki Jądrowej dotyczące leczenia pacjentów z zastosowaniem radioterapii protonowej nowotworów oka.

Poniżej artykuły prasowe na ten temat:
Nowy sposób na terapie poza ciałem - Dziennik Polski
Wiązką rozpędzonych protonów w nowotwór - Gazeta Wyborcza

 
Wiązką rozpędzonych protonów w nowotwór
Iwona Hajnosz


Wystarczy naświetlać guz w oku przez kilka dni po 50 sekund, żeby wyleczyć człowieka. Dzięki współpracy fizyków z lekarzami w Krakowie rusza najnowocześniejsza w tej części Europy Pracownia Radioterapii Protonowej, czyli leczenia nowotworów wiązką rozpędzonych protonów.


Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta
Tak wygląda fotel terapeutyczny.


W poniedziałek pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej a Szpitalem Uniwersyteckim podpisano umowę, dzięki której już w lutym tą nowoczesną metodą będą leczeni pacjenci, u których okuliści zdiagnozowali guza wewnątrz gałki ocznej.

Na czym to leczenie polega? Komórki nowotworowe naświetlane są z ogromną precyzją wiązką protonów, która jest przyspieszana w cyklotronie do ogromnych prędkości. - Protony niszczą guza, a maksymalnie oszczędzają znajdujące się w pobliżu zdrowe tkanki. Metoda daje minimalne powikłania i skutecznie niszczy nowotwór w gałce ocznej - wyjaśnia prof. Marek Jeżabek, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

IFJ o uruchomienie programu starał się od 1993 roku. - Po wielu latach nasza praca dała efekty. Dziś wspólnie z lekarzami będziemy leczyć pacjentów najelegantszą wiązką protonów, jaka istnieje w fizyce.

Prof. Jeżabek podczas prezentacji programu zachwycał się wiązką i samymi protonami. Lekarze opowiadali o żmudnych przygotowaniach chorego do takiego zabiegu. Jak terapia wygląda w praktyce? Pacjenci z kliniki okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego zostaną dowiezieni do Instytutu Fizyki Jądrowej. Następnie zasiądą na specjalnym fotelu (za 4 mln zł). Nałożą maskę, która unieruchomi ich twarz. Żeby nie mrugali, na powieki lekarze założą im specjalne haczyki. Szczęka też zostanie zablokowana. Wtedy wiązka protonów przez 45-50 sekund będzie niszczyć nowotwór w oku. Taki zabieg trzeba będzie powtórzyć cztery razy przez kolejne dni. Skuteczność: 90 proc. pacjentów jest wyleczonych.

- Dzięki tej pracowni pacjenci, którzy dotychczas musieli szukać ratunku w innych ośrodkach europejskich, mają teraz możliwość leczenia w kraju - mówił Andrzej Kulig, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego. Różnica w cenie zabiegu jest ogromna - w Krakowie jest to kwota około 45 tys. zł, w Niemczech - ponad 110 tys. zł.

Jeszcze w tym roku do instytutu trafi około 20 pacjentów. Żeby pierwszy mógł zasiąść na fotelu, fizycy i lekarze ćwiczyli od trzech lat, i to bardzo intensywnie. Były symulacje i próbne naświetlania, trzy testy odbyły się pod koniec ubiegłego roku.

Nowotwory oka to dopiero początek. Do 2013 roku w Krakowie powstanie za 200 mln zł Centrum Radioterapii Hadronowej, w którym naukowcy wykorzystywać będą nowoczesny cyklotron już budowany w Belgii. Po jego uruchomieniu możliwie będzie napromienianie komórek nowotworowych zlokalizowanych w dowolnym miejscu ludzkiego ciała. Instytut Fizyki Jądrowej podpisał też umowę z ministerstwem na budowę urządzenia gantry, czyli zestawu magnesów, które pozwolą bardzo precyzyjnie kierować wiązkę protonów na ciało pacjentów. To największa inwestycja na pograniczu nauki i medycyny w ostatnich latach w Krakowie, a pewnie i w Polsce.

Szpital stara się teraz o znalezienie pieniędzy na sfinansowanie tej nowoczesnej terapii. Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewiduje bowiem takiej procedury w swoim katalogu świadczeń.

W Europie funkcjonuje sześć ośrodków stosujących tę metodę leczenia.


Artykuł z Gazety Wyborczej - Kraków z dnia 27 stycznia 2011 roku

Szpital Uniwersytecki stawia na transplantacje
Iwona Hajnosz

Przeszczepy różnych narządów i budowa nowoczesnego ośrodka chorób serca to kierunek, w którym władze krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego chcą rozwijać działalność placówki. To pomysł na lepszą opiekę nad pacjentami, większy prestiż, ale także po prostu na zarabianie pieniędzy.
Życie nie znosi próżni - położony w Krakowie program przeszczepów serca chce przejąć Szpital Uniwersytecki, a w planach ma też zorganizowanie nowoczesnego centrum transplantacji szpiku kostnego, chorób serca i naczyń.

- Doskonały ośrodek transplantacji szpiku kostnego już mamy, ale też trafia tu więcej pacjentów, niż jesteśmy w stanie leczyć.
Po pomoc, oprócz pacjentów z południowej Polski, przyjeżdżają np. chorzy z Ukrainy. Dlatego chcemy stworzyć w Krakowie Wschodnioeuropejski Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego. Na budowę takiej placówki, nastawionej też na leczenie obywateli z państw na wschód od granic Unii Europejskiej, mamy szansę dostać dotacje z Brukseli - mówi Andrzej Kulig, dyrektor SU.
- Jesteśmy ofiarą własnego sukcesu. Codziennie zgłasza się do nas po pomoc 120 chorych - przyznaje prof. Aleksander Skotnicki, szef uniwersyteckiej hematologii. - Już dziś mamy zakwalifikowanych do przeszczepu 15 chorych, ale muszą czekać, bo nie ma dla nich łóżek.

Stworzenia lepszych warunków leczenia pacjentów chorych na białaczkę i szpiczaka połączono z decyzją o szerszym nastawieniu się na leczenie chorób serca, naczyń i krwi. "Często specjaliści z zakresu kardiologii, hematologii, immunologii i genetyki w celu zbadania przyczyny powstania choroby serca i naczyń są zmuszeni ściśle ze sobą współpracować" - czytamy w projekcie przygotowanym przez pracowników szpitala. "Nie jest to możliwe bez nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz konsolidacji specjalistów z tych dziedzin medycznych" - piszą także.

Uniwersytecka kardiologia ma być poszerzona o kardiochirurgię. Taki model opieki sprawowanej wspólnie przez kardiologa i kardiochirurga daje największe szanse na profesjonalną pomoc pacjentowi.

Co się dzieje, gdy współpracy nie ma, bo szpital jest bez kardiochirurgów, okazało się podczas leczenia Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zmarł po kilku dniach od przyjęcia do kliniki. Rodzina nie pogodziła się z tym faktem. Żeby dowiedzieć się, dlaczego tak się stało, zamówiła prywatne opinie w ośmiu ośrodkach specjalizujących się w chorobach serca: czterech w USA oraz w Szwecji, Izraelu, Niemczech i we Włoszech. Eksperci byli zgodni: Jerzy Ziobro był pacjentem dla kardiochirurga, ale do niego nie trafił. Jeden z biegłych prof. Ferdinand Leya, z Uniwersytetu Loyola w Chicago napisał: "Niepojętym jest dla mnie, że jakikolwiek szanujący się kardiolog mógł rozpoznać objawy elektrokardiologiczne jako zapalenie osierdzia, nie widząc oczywistego zawału mięśnia sercowego. Jest takie angielskie powiedzenie: jeśli coś wygląda jak kaczka, kwacze jak kaczka, to jest to kaczka, a nie zebra. Uważam, że nawet wtedy nie było jeszcze zbyt późno na podjęcie próby uratowania życia poprzez operację na otwartym sercu w trybie pilnym".

"Operacje na otwartym sercu" to domena kardiochirurgów. Jeśli dyrektorowi szpitala uda się ich ściągnąć, jest szansa na nowy program przeszczepów serca w Krakowie.

Plany budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Chorób Serca, Naczyń i Krwi da się pogodzić z zamierzeniami władz Uniwersytetu Jagiellońskiego budowy nowego akademickiego szpitala w Prokocimiu. - Gdy tamten szpital zostanie wybudowany, po prostu przejdzie tam świetnie zgrany i doświadczony już zespół specjalistów o europejskiej renomie - uważa dyrektor Kulig.

Im szybciej centrum powstanie, tym lepiej, bo już dziś chorzy umierają, nie mogąc doczekać się przeszczepu serca, miejsca na hematologii albo np. dlatego, że zamiast być konsultowani w jednym miejscu przez rożnych lekarzy, są odsyłani od kliniki do kliniki.

Pomysł na nastawienie się na transplantacje to też szanse na zarabianie przez SU większych pieniędzy, bo to jedne z najlepiej finansowanych procedur w polskiej medycynie. Za przeszczep nerki szpital dostaje ok. 37 tys. zł, szpiku kostnego - od 51 do 120 tys. zł, wątroby - 90 tys. zł, serca - 107 tys. zł, a płuc - 147 tys. zł.
 


Doceniono urologów i radiologów ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie


Wyjaśnienie do artykułu Dziennika Polskiego "Masz rodzić w bólach"


W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 11.10.2010r. artykułu "Masz rodzic w bólach" Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego wyjaśnia:

 • Decyzję o podaniu znieczulenia musi podjąć lekarz biorący pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentki oraz jej dziecka i nie może na wynikać z deklarowanej przez kobietę woli, podobnie jak w przypadku decyzji o sposobie rozwiązania ciąży drogami naturalnymi czy przez cesarskie cięcie.
 • W Oddziale Klinicznym Kliniki Perinatologii i Położnictwa wszystkie pacjentki, które zgodnie z opinią i oceną ich stanu zdrowia oraz przebiegu porodu wymagają znieczulenia mają zagwarantowane zastosowanie tej procedury.
 • Na Oddziale stale obecny jest dyżurny anestezjolog i każda rodząca w znieczuleniu kobieta ma zapewnioną pełną opiekę medyczną.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jako jednostka publiczna w przeciwieństwie do placówek niepublicznych (nie ma tu znaczenia jedno lub wielo profilowość szpitala, o czym mowa w artykule) nie ma prawa pobierać jakichkolwiek opłat za wykonane świadczenia medyczne. Koszty porodu bez względu na zastosowane procedury pokrywa NFZ.

W wystąpieniu z dnia 6 maja br Rzecznik Praw Pacjenta uznał pobieranie opłat przez zakłady opieki zdrowotnej za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych stanowi naruszenie zbiorowych praw pacjenta. W przesłanym Dyrekcji Szpitala stanowisku Ministra Zdrowia z dnia 21.05.2010r. czytamy: "Znieczulenie, w tym znieczulenie zewnątrzoponowe jest elementem świadczenia medycznego, w którym wskazane jest wykonanie tego zabiegu. Decyzja o sposobie prowadzenia porodu, w tym także zastosowanie znieczulenia należy do lekarza. (.......) Tak więc zgodnie z postanowieniami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz podejmuje decyzję o wyborze odpowiedniej metody postępowania leczniczego w oparciu o stwierdzone wskazania i ewentualne następstwa zastosowanej metody.(......) NFZ finansuje porody odbywające się ze znieczuleniem, jak i bez znieczulenia - w zależności od wcześniejszych decyzji odnośnie prowadzenia i przebiegu porodu."


Anna Niedźwiedzka
Rzecznik Prasowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie


Badania profilaktyczne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie


Radioterapia protonowa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

W dniu 2 sierpnia 2010 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dotyczącej dostawy cyklotronu protonowego Proteus C-235 pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk i belgijską firmą Ion Beam Applications S.A. Fakt podpisania umowy nadaje nowy wymiar planom rozwoju nowoczesnego, precyzyjnego leczenia różnego typu nowotworów przy użyciu radioterapii protonowej.

Działania zmierzające w tym kierunku rozpoczęto już w 2005 roku, kiedy to z inicjatywy dr hab. n. med. Bożeny Romanowskiej-Dixon zostało zawarte i podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, Szpitalem Uniwersyteckim i Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie dotyczące wspólnych badań naukowych w zakresie onkologii okulistycznej, terapii protonowej nowotworów wewnątrzgałkowych i fizyki medycznej.

W dniu 11 maja 2006 r. Szpital Uniwersytecki złożył do Ministerstwa Zdrowia wniosek inwestycyjny "Wyposażenie stanowiska radioterapii protonowej oka przy cyklotronie AIC-144 w Krakowie". Wniosek ten został przyjęty i w dniu 10 lipca 2007 r. w Warszawie z Ministerstwem Zdrowia została zawarta umowa na realizację tego wniosku w ramach programu polityki zdrowotnej pt.: "Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii", jako jednego z zadań "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych".

Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej SU w Krakowie był pierwszym ośrodkiem w Polsce prowadzącym leczenie czerniaków wewnątrzgałkowych przy użyciu aplikatorów z izotopem kobaltu (Co-60), później rutenu (Ru-106) i jodu (I-125). Od 1968r. zebrano obszerny materiał kliniczny obejmujący m.in. ocenę regresji i wznowy zmian nowotworowych, powikłań oraz analizę okresu przeżycia chorych.
Po tym rodzaju leczenia ok. 80% chorych przeżywa 5 lat, zaś 60% - 10 lat. Metoda ta jest jednak wskazana jedynie dla leczenia niewielkich guzów o średnicach nie przekraczających 15 mm zlokalizowanych w częściach oka dostępnych dla brachyterapii (umożliwiających zamocowanie metalowego aplikatora). Brachyterapia powoduje również powikłania zmniejszające możliwość zachowania wzroku po naświetlaniu, a nawet prowadzące do ostatecznego usunięcia gałki ocznej, pomimo pełnej miejscowej kontroli guza.

Czerniak błony naczyniowej oka jest najbardziej złośliwym nowotworem wewnątrzgałkowym, rozwijającym się zwykle po 40 roku życia, choć coraz częściej notuje się przypadki czerniaka u ludzi młodszych. Szacuje się, że w Polsce występuje rocznie około 200 przypadków nowych zachorowań na ten nowotwór. Nie leczony czerniak oka prowadzi do przerzutów, najczęściej do wątroby, płuc, skóry, tkanki podskórnej, powodujących zgon. Dotychczasowe leczenie czerniaków wewnątrzgałkowych polega przede wszystkim na ich napromienianiu przy użyciu aplikatorów zawierających źródła promieniowania gamma i beta oraz na przezźrenicznej termoterapii. Niestety, nie wszyscy chorzy mogą być w ten sposób leczeni. U wielu chorych konieczny jest zabieg chirurgiczny polegający na całkowitym usunięciu gałki ocznej. Na bogatym materiale statystycznym stwierdzono, że usunięcie nowotworu wraz z okiem w porównaniu z terapią protonową nie poprawia odsetka przeżyć. Ponadto radioterapia protonowa pozwala na zachowanie wzroku.

Planowany ośrodek radioterapii protonowej będzie w stanie zaspokoić potrzeby w zakresie radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej dla wszystkich wymagających tego typu leczenia pacjentów z całej Polski (do 100-150 przypadków rocznie). Stanowić on będzie równocześnie ośrodek badawczo-szkoleniowy dla zespołów lekarzy, fizyków, biologów i inżynierów, umożliwiając im czynne rozwijanie najnowszych metod walki z chorobami nowotworowymi w ścisłej współpracy z ośrodkami zagranicznymi.
 


Nowoczesne procedury dotyczące prowadzenia badań klinicznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
/artykuł z Dziennika Polskiego/


Informacja o całodobowej opiece dla Pacjentów
Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

W przypadku lżejszych dolegliwości mamy do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
W związku z tym uprzejmie informujemy, że dla Pacjentów POZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dostępna jest całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska. W razie konieczności należy kontaktować się:
- w przypadku opieki pielęgniarskiej (ul. Śniadeckich 10) - tel. 12 424 77 32
- w przypadku opieki lekarskiej (ul. Łazarza 14) - tel. 12 424 42 59

Opieka całodobowa jest zapewniana w godzinach od 18:00 do 8:00 w dni powszednie oraz przez 24 godziny na dobę w soboty, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy.
Opieka całodobowa obejmuje lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną oraz nocną pomoc wyjazdową (polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby ciągłości leczenia i pielęgnacji).


Informacja o możliwości odbioru dokumentacji medycznej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2006r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej (Dz. U. Nr 247 poz.1819) pacjenci lub osoby przez nich upoważnione mogą odbierać własną dokumentację indywidualną wewnętrzną (historie chorób) z następujących Oddziałów Klinicznych Kliniki:
Chorób Wewnętrznych i Geriatrii z roku 1989,
Chorób Zawodowych z roku 1989,
Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z roku 1989,
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Chirurgii Endoskopowej, Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych z roku 1989,
Dermatologii z roku 1989,
Endokrynologii z lat 1978-1979,
Gastroeterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych z lat 1985-1989,
Ginekologii i Onkologii, Endokrynologii Ginekologicznej, Położnictwa i Perinatologii, Neonatologii z roku 1989,
Hematologii z lat 1986-1989,
I Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego z roku 1989,
II Kardiologii z roku 1989,
Chorób Metabolicznych z roku 1989,
Nefrologii z roku 1989,
Neurochirurgii i Neurotraumatologii z lat 1988-1989,
Neurologii z roku 1989,
Okulistyki i Onkologii Okulistycznej z lat 1968, 1989,
Onkologii z lat 1980, 1985-1989,
Urologii z roku 1989.
Dokumentację można odbierać w archiwach ww. Oddziałów Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego do dnia 21.06.2010 r. Po upływie tego terminu ww. dokumentacja zostanie zniszczona.


Wyjaśnienia do publikacji na łamach Gazety Krakowskiej w dniach 6-8.04. 2010r.

W związku z publikowanymi w dniach 6-8.04. 2010r. na łamach Gazety Krakowskiej artykułami dotyczącymi rzekomej odmowy pobrania narządów od zamarłego pacjenta Oddziału Klinicznego Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wyjaśnia:

Pacjent, trafił w stanie krytycznym z raną postrzałową głowy do OKK Neurochirurgii i Neurotraumatologii w dniu 5.04.o godz. 0.50. Po przeprowadzonych badaniach i stwierdzeniu znacznego uszkodzenia mózgu trafił on na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej.

Rodzina pacjenta otrzymała informację zarówno od lekarzy neurochirurgów, jak i anestezjologów, że stan pacjenta jest krytyczny. Według relacji lekarzy dyżurnych, zdania, że pacjent umarł czy, że stwierdzono śmierć jego mózgu, z pewnością nie padły.

Opiekujący się chorym personel medyczny nie miał wiedzy, że rodzina podejmuje na własną rękę próby szukania biorców narządów, choć istotnie w trakcie kolejnych rozmów pojawiła się sugestia, że wolą rodziny jest, by po śmierci pacjent stał się dawcą narządów.

Wynik wykonanego w dniu 6.04 badania AngioTK, wskazujący występowanie przepływu tętniczego w krążeniu mózgowym, zadecydował o wstrzymaniu procedury związanej z orzeczeniem śmierci mózgu i decyzją lekarzy badanie miało być powtórzone w kolejnej dobie.

Pacjent zmarł w dniu 7.04. o godz. 0.15. z powodu nagłego zatrzymania akcji serca po 45 minutowej akcji reanimacyjnej. Ze względu na okoliczności zdarzenia zmarłego skierowano na sekcje sądowo- lekarską w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Wobec nierzetelnego przedstawienia przez redaktor A.Górską stanu faktycznego, w tym pominięcie istotnych faktów i okoliczności w opisanej powyżej hospitalizacji pacjenta, powstrzymano się z udzieleniem informacji na skierowane przez nią pytania, zwłaszcza że istotna ich cześć objęta jest tajemnicą lekarską.

Anna Niedźwiedzka
Rzecznik Prasowy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie


Sprostowanie przesłane przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie do Gazety
Krakowskiej w sprawie artykułu zamieszczonego w dniu 6 kwietnia 2010 roku pt.:
"Transplantologia: farsa w Krakowie"

Kraków, 6.04.2010r.

Redaktor Naczelny
Tomasz Lachowicz
Polska The Times
Gazeta Krakowska

Na podstawie art.31 pkt 1 Ustawy z 26.01.1984r. Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984r. Nr 5, poz. 24z póź. zm.)
Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego żąda zamieszczenia sprostowania informacji opublikowanej
w dniu 6. kwietnia br. w artykule Pani redaktor Anny Górskiej pt. "Transplantologia: farsa w Krakowie" i opublikowania niżej zamieszczonego stanowiska Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w tej sprawie.

Pacjent, którego historia stała się kanwą artykułu, trafił w stanie krytycznym z raną postrzałową głowy do OKK Neurochirurgii i Neurotraumatologii w dniu 5.04.o godz. 0.42.

Nie prawdą jest, że pacjent zmarł. Co więcej pacjent nie mógł być traktowany jako potencjalny dawca narządów. Po przeprowadzeniu w chwili przyjęcia na Oddział badań diagnostycznych, wskazujących na znaczne uszkodzenie mózgu, nie dających jednak podstaw do orzeczenia o śmierci mózgu, pacjent trafił na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Wykonane w kolejnej dobie, w dniu 6.04 badanie AngioTK (ze względu obrażenia tworzo-czaszki i brak możliwości badania przedmiotowego w celu wysunięcia podejrzenia śmierci pnia mózgu) wykazało występowanie przepływu tętniczego w krążeniu mózgowym chorego, a wynik ten jest wskazaniem od odstąpienia od orzekania o śmierci mózgu. Lekarze podjęli się ogromnego wysiłku ratowania chorego, nie mogli bowiem, nie tylko zgodnie ze swym sumieniem, ale także zgodnie z wymogami polskiego prawa podjąć decyzji o odłączeniu pacjenta od aparatury podtrzymującej życie.

Z uwagi na fakt, że uszkodzenia mózgu, jakich doznał pacjent są wynikiem postrzału, którego okoliczności nie są do końca jasne, Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie powiadomiła organa ścigania.

Opisana w artykule "Transplantologia: farsa w Krakowie" historia, każe słowem "farsa" określić podejście do faktów przez dziennikarza, nie zaś zgodne z procedurami postępowanie lekarzy Oddziału Klinicznego Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Z przykrością muszę stwierdzić, że tak nieprawdopodobnie nierzetelne przekazywanie informacji to wyrządzanie wielkiej szkody idei transplantacji i w żaden sposób nie służy zmianie społecznego nastawienia do tej jakże delikatnej materii przekazywania narządów od osób zmarłych do przeszczepu.

Anna Niedźwiedzka
Rzecznik Prasowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 


Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej w Szpitalu Uniwersyteckim

W dniu 30 marca 2010 roku przekazana została Dyrektorowi Szpitala - dr. Andrzejowi Kuligowie przez władze województwa małopolskiego umowa dotycząca współfinansowania budowy Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej. Centrum to ma być zlokalizowane w Szpitalu Uniwersyteckim przy ulicy Botanicznej 3. Planowane jest jeszcze w tym roku rozpoczęcie prac inwestycyjno-budowlanych.

Dziennik Polski, 31 marca 2010 roku


Oddział Kliniczny Kliniki Onkologii po remoncie

W dniu 19 lutego 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie, po kilkumiesięcznym remoncie, Oddziału Klinicznego Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego. Oddział ten, mieszczący się przy ulicy Śniadeckich 10, posiadać będzie obecnie 26 łóżek stacjonarnych.

Ordynator Oddziału - mówi:

"Trudno powiedzieć, że jest to teraz miejsce przytulne, bo w końcu chodzi tu o Klinikę, w której leczeni są pacjenci z nowotworem,
ale na pewno w tak przyjaznym wnętrzu łatwiej będzie walczyć im z chorobą."
 

Wejście na nowo wyremontowany Oddział

Dr hab. Krzysztof Krzemieniecki w jednej z sal dla chorych 
 

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2010 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie działa Szpitalny Oddział Ratunkowy. SOR powstał na bazie funkcjonującej całodobowo w systemie pomocy doraźnej Chirurgicznej Izby Przyjęć przy ulicy Kopernika 21 i przyjmuje pacjentów wymagających pilnej pomocy.

Dane teleadresowe SOR-u:

Rejestracja - 82-77 (także fax)
Dyżurka lekarska - 82-33
Dyżurka pielęgniarek - 82-78
Sala zabiegowa - 82-79
Adres e-mail: sor@su.krakow.pl

Informacja dla Pacjentów

Szpitalne Oddziały Ratunkowe - udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się same. W części przypadków pacjent po uzyskaniu pomocy w SOR może wrócić do domu; pozostali chorzy po wstępnej diagnostyce i leczeniu są kierowani do oddziałów szpitalnych lub przekazywani do innych placówek specjalistycznych. Każdy SOR posiada zaplecze w postaci podstawowych oddziałów szpitalnych.

Przypominamy, że szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Małopolsce - dane teleadresowe

Nazwa Placówki

Adres

Telefon

Szpital Powiatowy w Bochni

ul. Krakowska 31

14 615 32 62

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68

14 662 11 65

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

ul. Topolowa

32 624 77 77

Szpital im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

ul. Węgierska 21

18 353 71 30

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 19, 21

12 424 82 77

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

ul. Wrocławska 1-3

12 630 81 62

Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1

12 646 80 00

Szpital im. G. Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

12 416 24 36

Szpital MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25

12 637 42 05

Szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

os. Na Skarpie 66

12 644 01 44

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

12 658 20 11

Szpital Powiatowy w Limanowej

ul. Piłsudskiego 61

18 337 20 25

Szpital św. Anny w Michowie

ul. Szpitalna 3

41 382 03 33

Szpital w Myślenicach

ul. Szpitalna 2

12 272 03 46

Szpital im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

ul. Młyńska 10

18 443 88 77

Szpital w Nowym Targu

ul. Szpitalna 14

18 266 24 01

Szpital w Olkuszu

al. 1000-lecia 13

32 758 12 00

Szpital w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

33 844 82 00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

ul. Szpitalna 22

33 872 31 00

Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie

ul. Lwowska 178a

14 631 50 00

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 7a

33 823 31 65

Szpital im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

ul. Kamieniec 10

18 201 20 21

 

Zespół ds. działań prewencyjnych na wypadek zagrożenia epidemią grypy
ze szczególnym uwzględnieniem wirusa typu AH1N1

Powołany został w dniu 11 września 2009 roku przez Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Zespół ds. działań prewencyjnych na wypadek zagrożenia epidemią grypy ze szczególnym uwzględnieniem wirusa typu AH1N1.

Do zadań Zespołu wymienionego należy:
- nadzór nad przestrzeganiem i realizacja zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego
- bieżące monitorowanie sytuacji na wypadek zagrożenia epidemią grypy ze szczególnym uwzględnieniem wirusa typu AH1N1
- opracowanie zaleceń wewnętrznych (procedur) postępowania w tym zakresie
- koordynacja, rozdział i nadzór nad zabezpieczeniem poszczególnych jednostek Szpitala Uniwersyteckiego oraz personelu w odpowiednie środki ochrony osobistej, leki i inny niezbędny sprzęt
- dokonanie pełnej analizy ewentualnych możliwości przeznaczenia poszczególnych części jednostek dla chorych z podejrzeniem lub stwierdzonym wirusem grypy typu AH1N1
- współpraca z jednostkami zewnętrznymi działającymi w tym zakresie
- przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego i pracowników Szpitala w zakresie profilaktyki i postępowania na wypadek wystąpienia wirusa grypy typu AH1N1
- sporządzanie miesięcznych sprawozdań z działań podjętych w tym zakresie
 


 
Koordynator ds. transplantologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zintensyfikowano działania ukierunkowane na pobudzenie transplantologii. W związku z tym odbywają się systematyczne konsultacje Dyrekcji Szpitala z Członkami Komisji ds. stwierdzania śmierci pnia mózgu, Kierownikiem Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Ordynatorami Oddziałów Neurochirurgii i Neurotraumatologii oraz Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych.
Zatrudniony został także lekarz anestezjolog na stanowisku Koordynatora ds. transplantacji narządów.

Do Zadań szczegółowych Koordynatora ds. transplantologii należy:

 1. Koordynacja pracy jednostek Szpitala Uniwersyteckiego w zakresie działalności związanej
  z transplantacją narządów.
 2. Koordynacja pracy Komisji stwierdzającej Śmierć Mózgu w Szpitalu Uniwersyteckim
  w Krakowie.
 3. Współpraca z Kierownikami Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w zakresie stwierdzenia śmierci klinicznej oraz ewentualnych możliwości pozyskiwania narządów do transplantacji.
 4. Współpraca z Konsultantami Wojewódzkimi i Konsultantem Krajowym ds. Transplanotologii oraz z Poltransplantem.
 5. Udział w szkoleniach dotyczących transplantacji narządów.
 6. Sporządzanie raportów nt. akcji transplantacyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim do Poltransplantu zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Poltransplantu oraz do Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego.
 7. Nadzór nad organizacją pobierania i przeszczepiania narządów w Szpitalu Uniwersyteckim oraz kontrola prawidłowego ich przebiegu.
 8. Współpraca z NFZ oraz organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w celu czynnego zaangażowania i współfinansowania transplantacji narządów
 9. Kontrola dokumentacji związanej z każdorazowym pobieraniem i przeszczepianiem narządów oraz rozpoznawaniem Śmierci Pnia Mózg.
 10. Przeprowadzanie comiesięcznej bieżącej oceny zaopatrzenia w środki niezbędne do realizacji procedur związanych z transplantacją narządów.

Informacja o standardach postępowania w przypadkach podejrzenia śmierci pnia mózgu została przekazana wszystkim Ordynatorom Oddziałów Anestezjologicznych Szpitala. Zobowiązano Komisję ds. stwierdzania śmierci pnia mózgu do stałej realizacji zadań nim nałożonych.
Zapewniono o przyjęciu przez Dyrekcję SU obowiązku koordynacji pracy psychologicznej z rodzinami pacjentów, u których stwierdzono śmierć mózgową, będących potencjalnymi dawcami.
 


 
 Informacje o Zakładzie Diagnostyki
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Zakład Diagnostyki stanowi integralną część Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Oferuje ponad 300 badań laboratoryjnych wykonywanych w różnym materiale, metodami zgodnymi ze standardami krajowymi i europejskimi. Wszystkie badania laboratoryjne poddawane są profesjonalnej kontroli jakości.
Nadto organizacja pracy uwzględnia problemy zapewnienia jakości przedanalitycznej, a zwłaszcza ochronę materiału do badań przed działaniem czynników zmieniających jego własności.
Częścią procedur zapewnienia jakości jest uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sprawdzianach biegłości laboratorium (Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS), Quality Control Service (QCS) Roche.

Zakład Diagnostyki spełnia wytyczne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21.01.2009 w sprawie standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych.
Zakład Diagnostyki bierze udział wspólnie z Klinikami Szpitala Uniwersyteckiego w programach badawczych realizowanych przez poszczególne jednostki.

Pamiętając, że znaczna ilość błędów rzutujących na wynik badania powstaje poza laboratorium, począwszy od nieprawidłowości dotyczących przygotowania pacjenta do badania, poprzez złe pobranie materiału do badań, niepoprawne opisanie próbki, a kończąc na problemach związanych z dostarczeniem próbki do laboratorium, każda analiza posiada procedury dotyczące prawidłowego pobierania i transportu materiału, której przestrzeganie jest podstawowym warunkiem zapewnienia wiarygodności diagnostycznej otrzymanego wyniku. Oferta naszego Zakładu zawiera zestaw badań odpowiadający nowoczesnym tendencjom diagnostyki laboratoryjnej.

Dlatego opracowany i wydany został informator "Badania Laboratoryjne i Usługi Zakładu Diagnostyki", który będzie pomocny w pracy lekarzy zlecających badania i przyczyni się do podniesienia standardu pracy wszystkich Jednostek Ochrony Zdrowia korzystających z naszych usług.
W celu pozyskania ww. informatora proszę o kontakt z nr tel. 12 424 83 62.
 


 
PROFILAKTYKA JODOWA A KONIECZNOŚĆ OGRANICZENIA SPOŻYCIA SOLI
- WYZWANIE XXI WIEKU

W dniu 11 lutego 2009 roku odbyła się w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie konferencja szkoleniowa nt.:
" PROFILAKTYKA JODOWA A KONIECZNOŚĆ OGRANICZENIA SPOŻYCIA SOLI - WYZWANIE XXI WIEKU".
Konferencje otworzył i powitał wykładowców i uczestników w imieniu Dyrektora Szpitala, dr Stefan Bednarz - Zastępcą Dyrektora ds. lecznictwa

Program konferencji:

 1. Prof. zw. dr hab. med. Zbigniew Szybiński - Koordynator Programu Eliminacji Niedoboru Jodu, Kierownik Współpracującego Ośrodka WHO w zakresie Żywienia przy Katedrze I Klinice Endokrynologii CMUJ
  Programy prewencyjne prowadzone w Katedrze i Klinice Endokrynologii
   
 2. Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz - Kierownik I Katedry Collegium Medicum Uniwersytet Jagiellońskiego i Ordynator Oddziału Klinicznego I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
  Sód - główny środowiskowy czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego
   
 3. Prof. zw. dr hab. med. Zbigniew Szybiński - Koordynator Programu Eliminacji Niedoboru Jodu, Kierownik Współpracującego Ośrodka WHO w zakresie Żywienia przy Katedrze I Klinice Endokrynologii CMUJ
  Rekomendacje WHO dotyczące ograniczenia spożycia soli i modyfikacja profilaktyki jodowej w Polsce
   
 4. mgr Maria Kret - Przewodnicząca Oddziału PTD w Krakowie, Dyrektor Szkoły Dietetyczek
  Możliwości ograniczenia soli w technologii przygotowania potraw.

Materiały szkoleniowe przygotował Zespół ds. Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym i Kontroli Jakości Usług Medycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 

Przeczytaj - dlaczego musimy ograniczyć ilość soli kuchnnej dodawanej do codziennego posiłku?


Inauguracja Małopolskiego Centrum Prewencji
i Leczenia Cywilizacyjnych Chorób Układu Oddechowego

Galeria

 


Bezpłatne badania RTG

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza serdecznie mieszkańców Dzielnicy II Miasta Krakowa
na bezpłatne badania RTG w ramach realizacji Programu profilaktyki chorób płuc
finansowanego przez Urząd Miasta Krakowa.

Aby wziąć udział w programie należy zarejestrować się w:
Pracowni RTG Zakładu Diagnostyki Obrazowej
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
tel. 12 424 77 65
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
Zapraszamy!


Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) Waszyngton 2008 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Dnia 15 października 2008 r., w trakcie kongresu - Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), Waszyngton 2008, zostanie przeprowadzona bezpośrednia transmisja telewizyjna wysokospecjalistycznych zabiegów inwazyjnych na sercu z Samodzielnej Pracowni Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 17 do miejsca obrad w Waszyngtonie. TCT jest największym międzynarodowym kongresem kardiologów inwazyjnych, w którym bierze udział ponad 20 tysięcy kardiologów ze Stanów Zjednoczonych i całego Świata. Zabiegi transmitowane są z najlepszych ośrodków w Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji, Ameryce Południowej i Australii.

Ośrodek nasz jest jedynym w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej transmitującym pokazowe zabiegi kardiologii inwazyjnej do Stanów Zjednoczonych. Zespół specjalistów pod kierunkiem doc. dr hab. med. Dariusza Dudka w skład którego wchodzą także dr med. Jacek Legutko, dr med. Stanisław Bartuś, dr med. Łukasz Rzeszutko, dr med. Michał Chyrchel wraz z zespołem kardiologów inwazyjnych z II Kliniki Kardiologii przeprowadzi szkoleniowe zabiegi u pacjentów z ostrym zawałem serca oraz ze zwężeniem pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej.

Polska jest w chwili obecnej przodującym krajem w zakresie organizacji interwenyjnego leczenia zawału serca przy pomocy pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Ośrodek krakowski odgrywa na tym polu od wielu lat wiodącą rolę obok ośrodka zabrzańskiego i warszawskiego, prowadząc liczne badania naukowe, których wyniki prezentowane są na największych kongresach kardiologicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz wpływają na nowo publikowane i obowiązujące na całym Świecie standardy leczenia chorych z zawałem serca. Pomimo znacznego obniżenia śmiertelności pacjentów leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową w dalszym ciągu poszukuje się nowych metod, które będą mogły jeszcze bardziej poprawić wyniki leczenia. Z jednej strony wprowadza się nowoczesne metody obrazowania blaszek miażdżycowych będących przyczyną wystąpienia zawału serca, tak, aby móc bardzo precyzyjnie zaplanować zabieg wszczepienia stentu do tętnicy odpowiedzialnej za zawał. Z drugiej strony wprowadza się nowe generacje stentów, których celem jest zapobieganie odrywania się fragmentów zakrzepu będących przyczyną zatorowości mikrokrążenia wieńcowego a w konsekwencji powiększenia strefy nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia sercowego. Właśnie tym nowym metodom diagnostyki i leczenia zawału serca poświęcona będzie transmisja z Krakowa na główną salę obrad TCT 2008.

Od wielu lat standardem leczenia chorych ze zwężeniem pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej jest operacja kardiochirurgiczna na otwartym sercu (bypassy wieńcowe). Jednak nie wszyscy pacjenci mogą być poddani takiej operacji ze względu na zbyt wysokie ryzyko zabiegu. Dotyczy to zwłaszcza chorych z licznymi chorobami współistniejącymi oraz pacjentów z zawałem serca. W tej sytuacji jedynym sposobem pomocy jest implantacja stentu do pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej. Decyzję o wykonaniu takiego zabiegu podejmują wspólnie kardiolodzy inwazyjni i kardiochirurdzy. We wrześniu 2008 roku na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium po raz pierwszy przedstawiono wyniki najnowszego międzynarodowego badania klinicznego SYNTAX, w którym potwierdzono, iż w określonych warunkach implantacja stentu u pacjentów ze zwężeniem pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej może przynieść porównywalne wyniki do leczenia operacyjnego. Ośrodek krakowski od kilku lat wykonuje z dobrym skutkiem takie zabiegi, prezentuje swoje wyniki na międzynarodowych konferencjach kardiologicznych, uczestniczy w badaniu SYNTAX i dlatego też został poproszony o przeprowadzenie pokazowych zabiegów na sesji szkoleniowej dla kardiologów amerykańskich.

Dr hab. n. med. Dariusz Dudek               Prof. dr hab. n. med. Jacek Dubiel


Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2006r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej (Dz. U. Nr 247 poz.1819) pacjenci lub osoby przez nich upoważnione mogą odbierać własną dokumentację indywidualną wewnętrzną (historie chorób) z następujących Oddziałów Klinicznych Kliniki:
Chorób Wewnętrznych i Geriatrii z lat 1986, 1987,
Chorób Zawodowych z lat 1986, 1987,
Neurochirurgii i Neurotraumatologii z lat 1985, 1986, 1987,
Onkologii z lat 1960 - 1987,
Urologii z lat 1985, 1986, 1987.
Dokumentację można odbierać w archiwach ww. Oddziałów Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego do dnia 08.07.2008r.
Po upływie tego terminu ww. dokumentacja zostanie zniszczona.


X Dni Alergii Pyłkowej 2008 w Krakowie
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
organizowana pod patronatem
Rektora Uniwersytetu Jagiellonskiego
30-31.05.2008
Kraków, ul. Kopernika 27
Sala Wykładowa Collegium Sniadeckiego

Organizatorzy:
Zakład Alergologii Klinicznej i Srodowiskowej UJ CM
Zakład Paleobotaniki Instytutu Botaniki UJ
Ogród Botaniczny UJ
Pracownia Aerobiologiczna w Katedrze Botaniki AR w Lublinie
Sekcja Aerobiologiczna PTB
Sekcja Aerobiologiczna przy ZG PTZCA
Osrodek Badania Alergenów Srodowiskowych
Oddział Krakowski PTA

Komitet Organizacyjny:
Prof. Krystyna Obtułowicz
Prof. Kazimierz Szczepanek
Prof. Bogdan Zemanek
Prof. ElEbieta Weryszko-Chmielewska
Prof. Ryszard Kurzawa
Dr Dorota Myszkowska
Dr Piotr Rapiejko
Dr hab. Radosław Gawlik
Dr Wojciech Dyga
Mgr Iwona Jaros

SPONSORZY
NOVARTIS, AVENTIS, MEDA, AstraZeneca, GlaxoSmithKline
…………………………………………………
Sala Wykładowa Collegium Sniadeckiego, II pietro Kraków, ul. Kopernika 27
Tel/fax: 0 12 423 11 22 (Zakład Alergologii UJ CM), 0 12 663 36 11 (Ogród Botaniczny)
e-mail: dmyszkow@cm-uj.krakow.pl

PROGRAM (plik PDF)


 

Z dniem 1 kwietnia 2008 roku utworzono w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie nową jednostkę organizacyjną o nazwie:
Zakład Chemioterapii.
W skład zakładu Chemioterapii wchodzą:
- Oddział Dziennej Chemioterapii
- Poradnia Onkologiczna.


Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2006r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej (Dz. U., nr 247, poz.1819) pacjenci lub osoby przez nich upoważnione mogą odbierać własną dokumentację indywidualną wewnętrzną /historie chorób/ z następujących Oddziałów Klinicznych Kliniki:
Chorób Metabolicznych,
Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych,
I Kardiologii,
II Kardiologii,
Nefrologii,
Neurologii,
Ortopedii.
z lat: 1985, 1986,1987.
Dokumentację można odbierać w archiwum Oddziału Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego do dnia 07.04.2008r.
Po upływie tego terminu ww. dokumentacja zostanie zniszczona.


Znane są już wyniki szóstej edycji Rankingu Newsweeka pt. "Nasi liderzy 2007" na najlepsze placówki medyczne w kraju. W tym roku ocenie poddano następujące specjalizacje: kardiologię, kardiochirurgię, gastroenterologię dzieci i dorosłych, ortopedię, okulistykę, psychiatrię i neurochirurgię. W rankingu przedstawione zostały informacje cenne przy wyborze szpitala np. warunki opieki nad pacjentem po operacji, dostęp do najnowszych metod operowania, czas oczekiwania na planowaną operację, a także ważne dla pacjentów kwestie zakażeń szpitalnych.
Ranking został przeprowadzony wspólnie przez Newsweek Polska i Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które stale współpracuje m.in. z Uniwersytetem Harvarda w Bostonie i od lat profesjonalnie zajmuje się oceną działania placówek służby zdrowia. Zespół opracował ankiety, które następnie rozesłano - podobnie jak w latach poprzednich - do klinik i szpitali, które mają uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do kształcenia lekarzy. O miejscu w rankingu decydowały między innymi głosy oddane przez specjalistów z danej dziedziny.
Najlepsze oddziały w poszczególnych specjalizacjach to: - KARDIOCHIRURGIA - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Klinika Chirurgii Serca i Transplantologii, Kraków; - NEUROCHIRURGIA - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary, Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii, Sosnowiec; - ORTOPEDIA - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawa; - OKULISTYKA - Kliniczny Szpital Okulistyczny, Katedra i Klinika Okulistyki II Wydział Lekarski Akademii Medycznej, Warszawa; - GASTROENTEROLOGIA DOROSŁYCH - Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Gastroenterologii CMKP, Warszawa; - GASTROENTEROLOGIA DZIECI - Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Warszawa; - PSYCHIATRIA - Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków; - KARDIOLOGIA - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


OTOLARYNGOLOGIA PIERWSZA

Tygodnik WPROST przyznał pierwsze miejsce w RANKINGU SZPITALI w kategoriach: operacje mikrochirurgiczne krtani, leczenie nowotworów krtani, operacje jam nosowych i zatok przynosowych - Oddziałowi Klinicznemu Kliniki Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Na uroczystą galę wręczenia dyplomów laureatom rankingu szpitali w dniu 20 listopada 2007 roku zaproszono Prof. dr fab. Jacka Składzienia - Ordynatora Oddziału Klinicznego Kliniki Otolaryngologii.


Zakład Mikrobiologii

1 września 2007 roku wyodrębniono z Zakładu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Pracownię Mikrobiologii, a na jej bazie stworzono Zakład Mikrobiologii.
Zakład wykonuje szeroki zakres badań bakteriologicznych, mykologicznych i parazytologicznych na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego, jak i kontrahentów pozaszpitalnych, zarówno na materiałach dostarczonych przez zlecające badanie instytucje, jak i pobranych przez wykwalifikowany personel bezpośrednio w Zakładzie.


INFORMACJA DLA PACJENTÓW KLINIKI HEMATOLOGII Z LAT 1979-85

Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania /Dz.U. Nr 247, poz.1819/ pacjenci lub osoby przez nich upoważnione mogą odbierać dokumentację indywidualną wewnętrzną /historie choroby/ z:
- Kliniki Hematologii z lat 1979-85.
Dokumentację tą można odbierać w Archiwum Oddziału Klinicznego Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego do dnia 28.09.2007 r.
Po upływie tego terminu ww. dokumentacja zostanie zniszczona.


Terapia osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Poradnia Chorób Środowiskowych dla Szkół Wyższych
31- 531 Kraków, ul. Śniadeckich 16

zaprasza na bezpłatną terapię osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także członków ich rodzin (współuzależnienie i dorosłe dzieci z rodzin alkoholowych).
Program jest finansowany przez Gminę Miejską Kraków.

Poradnia jest czynna :
od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 - 18.00

Możliwość rejestracji osobistej lub telefonicznej pod nr 12/424 71 67


Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Ekspert kampanii:
Prof. dr hab. med. Antoni Basta Wojewódzki Konsultant ds. Ginekologii i Położnictwa
Informacje podstawowe:

Opis problemu zdrowotnego
Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości, nowotworem u kobiet w Polsce - stanowi 10,7 % nowotworów u kobiet. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka ok. 4.000 kobiet i ok. 2.000 umiera z tego powodu. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku w Polsce notuje się około 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tysięcy kobiet. Wskaźnik śmiertelności z powodu tego nowotworu to około 7 przypadków na 100 tysięcy. W innych krajach europejskich wskaźnik ten jest znacznie niższy, np. w Finlandii wynosi 1,8 na 100 tysięcy kobiet. W ciągu ostatnich 25 lat praktycznie pozostaje na tym samym poziomie. W tym samym czasie w krajach Unii Europejskiej (np. Szwecja, Finlandia) I w USA współczynnik ten obniżył się do ok. 2-3/100 000. Spadek umieralności w w/w krajach spowodowany został głównie wprowadzeniem ogólnokrajowych programów aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy.

Dla kogo?
Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat, ubezpieczonych, zamieszkałych w Krakowie i województwie małopolskim, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego.

Realizacja programu
Panie z określonej grupy wiekowej zgłaszają się same, bez skierowania, do jednej z wymienionych placówek.
Lekarz na podstawie wywiadu (rozmowa dotyczy m.in. występowania nowotworów w rodzinie, przyjmowanych środków antykoncepcyjnych) ocenia czynnik ryzyka wystąpienia nowotworu szyjki macicy i pobiera materiał do badania cytologicznego.
Pacjentki osobiście odbierają jego wynik.
W przypadku konieczności (zły wynik) wykonane jest badanie pogłębione (kolposkopia, badanie histopatologiczne wycinków)

Kontakt: Szpital Uniwersytecki ul. Śniadeckich 10 - tel.012-424 88 74


Program badań prenatalnych

Ekspert Kampanii:
Prof.dr hab.med. Jacek J. Pietrzyk - Wojewódzki Konsultant ds. Genetyki Klinicznej
Program badań prenatalnych obejmuje dla celów poradnictwa genetycznego diagnostykę molekularną m.in. takich chorób jak: mukowiscydoza, fenyloketonuria, pląsawica, głuchota wrodzona, wrodzone dysplazje kostne, dystrofia mięśniowa Duchenne'a i Beckera.

Dla kogo?
Program skierowany jest do:

 • kobiet w ciąży od 35 roku życia,
 • kobiet w ciąży, u których w poprzedniej ciąży stwierdzono aberracje chromosomalne u płodu,
 • kobiet w ciąży, u których stwierdza się występowanie strukturalnych aberracji chromosomowych w rodzinie,
 • kobiet w ciąży o znacznie zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenicznie lub wieloczynnikowo,
 • kobiet w ciąży, u których w obecnej ciąży stwierdzono nieprawidłowe stężenie biochemicznych markerów dobrostanu ciąży lub nieprawidłowy wynik badania USG,
 • kobiet z rodzin wysokiego ryzyka genetycznego.

Realizacja programu

Kobiety z określonej grupy ryzyka kierowane są do poradni genetycznej przez lekarza ginekologa, jeśli lekarz - na podstawie wywiadu i badania - uzna za celowe objęcie ciężarnej programem badań prenatalnych.
W poradni genetycznej lekarz specjalista po przeprowadzeniu wywiadu decyduje o dalszej diagnostyce - badaniu usg płodu lub badaniach biochemicznych. Na podstawie wyników tych badań lekarz kalkuluje ryzyko wystąpienia wad genetycznych i ewentualnie, jeśli ciężarna wyrazi zgodę, kieruje ją na kolejne badania genetyczne.
Dalsza ambulatoryjna opieka nad ciężarnymi, u których zdiagnozowano nieprawidłowości genetyczne odbywa się w odpowiednich placówkach diagnostycznych już poza programem profilaktycznym, w ramach umowy z NFZ.

Świadczeniodawca realizujący Program:
Szpital Uniwersytecki, Kraków, ul. Kopernika 23


Program profilaktyki chorób układu krążenia

Ekspert Kampanii:
dr hab. med. Piotr Podolec - Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii

Dla kogo?
Program skierowany jest do osób w wieku 35- 55 lat, u których nie rozpoznano chorób układu krążenia, i które nie były badane w programie w ciągu ostatnich 3 lat.

Realizacja programu

 • wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu cukru na czczo), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI, badanie EKG.
 • przeprowadzenie badania przedmiotowego przez lekarza i ocena poszczególnych czynników ryzyka,
 • edukacja - rozmowa, przekazanie materiałów zachęcających do zmiany stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu,

Grupa I (zielona) - z łagodnym ryzykiem chorób układu krążenia: edukacja zdrowotna;
Grupa II (żółta) - z umiarkowanym ryzykiem chorób układu krążenia:
Grupa III (pomarańczowa) - z dużym ryzykiem chorób układu krążenia:
Grupa IV (czerwona) - z bardzo dużym ryzykiem chorób układu krążenia
Świadczeniodawca realizujący Program:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie; ul. Śniadeckich 16; tel. 012-4247733


Program profilaktyki raka piersi

Eksperci Kampanii:
Prof. dr hab. med. Leszek Kołodziejski- Wojewódzki Konsultant ds. Chirurgii Onkologicznej
Prof. dr hab.med. Wojciech Nowak - Dziekan Wydziału Lekarskiego CMUJ

Opis problemu zdrowotnego.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje częściej po menopauzie. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia.
Według danych opublikowanych przez GUS w 2000 r. na nowotwór złośliwy sutka zachorowało w Polsce 10 987 kobiet. Liczba nowych zachorowań na 100 tyś kobiet wzrosła z poziomu 50,5 w roku 1999 do 55,3 w roku 2000.
Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że drastyczny wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50-69 roku życia.
Prognozy wzrostu umieralności o 0,7% rocznie wskazują na niedostateczne działania zmierzające do wykrycia nowotworów piersi we wczesnym stadium ich rozwoju.

Dla kogo?
Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, ubezpieczonych, zamieszkałych w Krakowie i województwie małopolskim, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii.

Realizacja programu
Panie z określonej grupy wiekowej zgłaszają się bez skierowania, do jednej z wymienionych placówek.
Kobiety z nieprawidłowym wynikiem mammografii kierowane są na diagnostykę uzupełniającą: USG piersi i/lub biopsja cienkoigłowa i/lub biopsja gruboigłowa z badaniem histopatologicznym.
Badania mammograficzne opisuje specjalista rentgenodiagnostyki, a lekarz decyduje o dalszym postępowaniu. Kobiety z nieprawidłowym wynikiem badania kierowane są do odpowiedniej placówki specjalistycznej - poza programem, w ramach kontraktu z NFZ.

Badania w ramach programu wykonuje:
etap podstawowy
Szpital Uniwersytecki; ul. Kopernika 19 i ul. Kopernika 40, tel. (012) 424-77-65


Szpital Uniwersytecki w Krakowie
organizuje

VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową
na temat:
"PACJENT - PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU"
17-18.05.2007r.
Komitet Organizacyjny Konferencji:
Róża Biskupska
Renata Galska
Anna Gąsior
Katarzyna Loster
Dorota Malczyk
Maja Szymaczek

PROGRAM

17.05 - Czwartek

od 7:30 Rejestracja Uczestników (w hallu Centrum Kongresowego
Akademii Rolniczej, ul. 29-listopada 46, Kraków)
9.00 Otwarcie Konferencji
Prof. dr hab. med. Wiesław Pawlik - Prorektor d/s CMUJ - Patron Honorowy Konferencji
Dr Andrzej Kulig - Dyrektor Naczelny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Mgr Maja Szymaczek - Naczelna Pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Ogłoszenie wyników II Konkursu
PIELĘGNIARKA ROKU 2006 - etap wojewódzki


godz. 9.30 - 12.00 SESJA I
"TRAUMATOLOGIA UROLOGICZNA."

Moderatorzy: Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Dobrowolski
Mgr Katarzyna Loster
Mgr Małgorzata Sawicka

9.30 -10.00 Z. Dobrowolski, M. Szymaczek, M. Sawicka
"Wprowadzenie, zasady postępowania z chorym po urazie narządów moczowych ."
10.00-10.30 Z. Dobrowolski, K. Loster, Z. Piegza-Czeluśniak
"Urazy nerek - kwalifikacja, diagnostyka, postępowanie lecznicze."
10.30-10.50 W. Habrat, M. Sawicka
"Urazy moczowodów."
10.50-11.10 W. Lipczyński, M. Sawicka
"Urazy pęcherza moczowego."
11.10-11.30 J. Kusionowicz, A. Jędrysiak
"Urazy cewki moczowej męskiej."
11.30-11.50 P. Faron, A. Barton, R. Galska
"Urazy zewnętrznych narządów płciowych."
11.50-12.00 DYSKUSJA
12.00-12.30 Przerwa na kawę


godz. 12.30 - 14.20 SESJA II
"KAMICA DRÓG MOCZOWYCH."

Moderatorzy: Agnieszka Barton
Mgr Renata Galska
Dr n. med. Jacek Kusionowicz

12.30-12.50 M. Tomasik, Z. Piegza-Czeluśniak
"Patofizjologia kamicy dróg moczowych."
12.50-13.10 L. Michalski, E. Wypchał
"Symptomatologia i diagnostyka kamicy moczowej."
13.10-13.30 J. Kusionowicz, D. Sobieraj, I. Szewczyk
"Nowoczesne leczenie kamicy dróg moczowych: ESWL, PCNL, URSL."
13.30-13.50 W. Lipczyński, A. Barton
"Dostęp laparoskopowy w leczeniu kamicy górnych dróg moczowych."
13.50-14.00 DYSKUSJA
14.00-14.20 Prezentacja Firmy SKAMEX
14.20-16.00 Przerwa na obiad.


godz. 16.00 - 17.30 SESJA III
"ZABURZENIA SEKSUALNE U KOBIET I MĘŻCZYZN."

Moderatorzy: Agnieszka Jędrysiak
Dr n. med. Wacław Lipczyński
Mgr Maja Szymaczek

16.00-16.30 A. Dobrowolski, M. Szymaczek, M. Sawicka
"Andropauza i jej zapobieganie."
16.30-16.50 W. Lipczyński, W. Habrat, K. Loster
"Zaburzenia potencji seksualnej wśród mężczyzn i formy jej leczenia."
16.50-17.10 K. Dalmata, J. Kusionowicz, R. Galska
"Zaburzenia seksualne wśród kobiet i formy ich leczenia."
17.10-17.30 DYSKUSJA
17.30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji.
17.50-18.00 Wyjazd autokarami na Wieczór w Teatrze (spektakl oraz bankiet).
Bilety na spektakl do odbioru w Biurze Konferencji od godz. 7.30 w czasie rejestracji Uczestników.
Dojazd do centrum Krakowa - przewidywany czas trwania imprezy - do godz. 24. Organizatorzy nie zapewniają transportu powrotnego.


18.05.-piątek

9.00 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

godz. 9.10-11.30 SESJA IV
"ZAGROŻENIA W PRACY PIELĘGNIAREK.
PROFILAKTYKA SCHORZEŃ KRĘGOSŁUPA I ALERGII"

Moderatorzy: Dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec
Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
Dr n. med. Wiesław Rycerski

9.10- 9.25 G. Kruk-Kupiec
"Zalecenie w sprawie bezpiecznego przemieszczania i podnoszenia."
9.25-10.00 W. Rycerski
"Praca pielęgniarki - zagrożenie uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - profilaktyka."
10.00-10.15 J. Kojs
"Zespoły bólowe kręgosłupa u pielęgniarek i ich profilaktyka w świetle badań własnych."
10.15-10.30 M. Okoń
"Profilaktyka schorzeń kręgosłupa w pracy pielęgniarek."
10.30-10.45 T. Zajchowska, B. Strzelichowska-Styba, B. Zając, M. Goryczka,
U. Kowalewska
"Reakcje nadwrażliwości na rękawiczki lateksowe wśród personelu oddziałów chirurgicznych."
10.45-10.55 G. Rogala-Pawelczyk
"Samodzielność zawodowa a zespół wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek."
10.55-11.05 G. Rogala-Pawelczyk
"Wpływ warunków organizacyjnych na powstanie zespołu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek."
11.05-11.15 DYSKUSJA
11.15-11.30 Prezentacja Firmy FRESENIUS
"Bezpieczny pacjent = bezpieczne wkłucie + bezpieczna butelka."
11.30-12.00 Przerwa na kawę


godz. 12.00-14.00 SESJA V
"BADANIA NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE KLINICZNYM."

Moderatorzy: Dr n. biol. Elżbieta Buczkowska
Dr n. biol. Maria Kózka
Mgr Maja Szymaczek

12.00-12.15 D. Tekiela
"Wpływ kierowniczej kadry pielęgniarskiej na tworzenie kultury
organizacyjnej, organizację pracy oraz uzyskanie "dobrej usługi
medycznej" na podstawie opinii pielęgniarek Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego w Kielcach."
12.15-12.30 A. Suwała
"Przemoc w miejscu pracy w sektorze opieki zdrowotnej."
12.30-12.45 M. Maj, A. Zaworska-Winiarska, D. Tekiela
"Współpraca pielęgniarki z dzieckiem z bólami głowy w rozwiązywaniu jego problemów pielęgnacyjnych."
12.45-13.00 R. Kozioł, M. Pałach, J. Kiersznowska, K. Nosal
"Przygotowanie pacjentów do obrazowych i endoskopowych badań diagnostycznych."
13.00-13.15 I. Milaniak
"Etyczne, moralne, społeczne aspekty terapii transplantacyjnej w perspektywie pracy pielęgniarek."
13.15-13.30 K. Skawiańczyk
"Autologiczny i alogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych - wielowymiarowość problematyki."
13.30-13.45 D. Siwiec, D. Magosa
"Oczekiwania osób zgłaszających chorych do domowej opieki hospicyjnej w aspekcie pracy pielęgniarskiej."
13.45-14.00 Prezentacja Firmy BAXTER
"Bezpieczne rozpuszczanie leków."
14.00-15.00 Przerwa na lunch


godz. 15.00-17.00 SESJA VI
"REFLEKSJE NA TEMAT PRACY PIELĘGNIAREK."

Moderatorzy: Dr n. med. Stefan Bednarz
Mgr Urszula Mizerska
Mgr Tadeusz Wadas

15.00-15.15 G. Rogala-Pawelczyk
"Relacje pielęgniarka - pacjent, zależność czy współdziałanie?"
15.15-15.30 E. Majewska
"Refleksje na temat pracy pielęgniarek."
15.30-15.45 A. Foryś
"Refleksja nieprofesjonalna."
15.45-16.00 A. Węgrzyn, K. Szura
"Personel i rodzice wobec utraty małego pacjenta."
16.00-16.15 E. Wolska
"Specyfika opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem po ciężkim urazie czaszkowo - mózgowym."
16.15-16.30 B. Kopek-Bodzenta
"Wpływ organicznych zaburzeń pamięci na poziom agresji u pacjentów geriatrycznych."
16.30-16.45 J. Duda
"Swoistość pielęgniarstwa chirurgicznego."
16.45-17.00 H. Strzelecka
"Sytuacja społeczno - zawodowa kadry pielęgniarskiej więziennej służby zdrowia."
17.00 Podsumowanie i zakończenie VI Konferencji.
Rozdanie nagród.


**********************************************************
WARSZTATY
"Zasady podnoszenia i przemieszczania zgodnie z wymogami Unii Europejskiej"

dla osób, które zgłosiły wcześniej udział odbędą się:
17.05.2007 w godzinach:
I grupa - 10.00-13.00
II grupa - 14.00-17.00
oraz 18.05.2007 w godzinach 10.00-13.00

Szczegółowe informacje w Biurze Konferencji

**********************************************************
SESJA PLAKATOWA
Plakaty prosimy zgłaszać w Biurze Konferencji w dniu 17.05.2007 r.
Ocena plakatów nastąpi w dniu 18.05.2007 r. o godzinie 14.30 w obecności Autorów.
Komisja oceniająca plakaty:
Prof dr. hab. med. Antoni Czupryna
Dr n. biol. Maria Kózka
Mgr Małgorzata Sawicka
Mgr Maja Szymaczek


Szpital Uniwersytecki w Krakowie informuję że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej (Dz.U.nr 247 poz.1819) pacjenci lub osoby przez nich upoważnione mogą odbierać własną dokumentację indywidualną wewnętrzną /historie choroby/ z następujących Oddziałów Klinicznych:
- Kliniki Hematologii z lat 1978-80, 1982-83, 1986,
- I Kliniki Kardiologii 1980-86,
- Kliniki Dermatologii 1985-86,
- Kliniki Neurologii 1984-86,
- Kliniki Neurotraumatologii 1985-86,
- Neurochirurgii 1971-84.
Dokumentację można odbierać w archiwach Oddziałów Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego do dnia 30.04.2007 r.
Po upływie tego terminu ww. dokumentacja zostanie zniszczona


Szpital Uniwersytecki w Krakowie zorganizował w dniach 18-19 maja.2006 roku
V Konferencję Naukowo-Szkoleniową na temat: "PACJENT - PIELĘGNIARKA PARTNERZY W DZIAŁANIU".
Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prof. dr hab. med. Wiesław Pawlik - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Róża Biskupska
Renata Galska
Anna Gąsior
Katarzyna Loster
Dorota Malczyk
Maja Szymaczek

PROGRAM V KONFERENCJI         GALERIA ZDJĘĆ


Uroczyste oddanie do użytku zespołów operacyjnych Oddziału Klinicznego Kliniki Ginekologii, Onkologii i Położnictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie kwalifikujących się do obiektów o najwyższym standardzie nastąpiło 11 maja 2006 roku o godz. 11.
Uroczystego oddania bloków operacyjnych dokonał Prof. dr hab. Wiesław Pawlik - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, a poświęcenia Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski.

Więcej informacji na ten temat na stronie:
http://www.su.krakow.pl/htm/wydarzenia/fundusze_unijne/ginekologia.htm


Terapia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym lekami immunomodulującymi
Program realizowany przez Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii

Stwardnienie rozsiane (SM) jest zapalną chorobą demielinizacyjną istoty białej ośrodkowego układu nerwowego, która dotyczy osób dorosłych młodych i w średnim wieku. Choroba zazwyczaj występuje pomiędzy 20 a 40 rokiem życia i dwukrotnie częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Przyczyną tej choroby jest rozpad osłonek mielinowych w wyniku zniszczenia ich przez proces autoimmunologiczny. Wydaje się, iż pewną rolę odgrywają też czynniki genetyczne i środowiskowe, a także wirusy. Jest to druga co do częstości przyczyna inwalidztwa neurologicznego w tej grupie wiekowej.
W początkowym okresie u około 80% pacjentów choroba przebiega w postaci nawrotów i remisji stwardnienia rozsianego (RRSM), a następnie u większości z tych chorych rozwija się wtórnie postępująca postać (SPSM). Inwalidztwo czynnościowe jest głównym problemem u chorych we wczesnym stadium choroby, a średnio w ciągu 15 lat dochodzi do konieczności pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.
Choroba obarczona jest wysokim kosztem społecznym, ponieważ często dotyczy ludzi młodych w wieku produkcyjnym.

Cele wprowadzenia programu:
- zwiększenie dostępu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia do leczenia lekami immunomodulacyjnymi stwardnienia rozsianego (SM)
- zmniejszenie odsetka osób niepełnosprawnych dotkniętych SM pozwalające na powrót chorych do czynnego życia i pracy zawodowej,
- poprawa sprawności ruchowej,
- powstrzymanie postępu choroby, zapobieganie wystąpieniu lub pogłębianiu się inwalidztwa.

1. ZAKRES PRZEDMIOTU KONKURSU

Przedmiotem konkursu ofert jest finansowanie kosztu leków immunomodulacyjnych.

2. KWALIFKACJE PERSONELU

2.1. Lekarze specjaliści neurolodzy z kilkuletnim doświadczeniem w leczeniu stwardnienia rozsianego, w pierwszej kolejności w ośrodkach akademickich.
2.2 Pielęgniarki zabiegowe z kilkuletnim stażem pracy w placówkach o profilu neurologicznym.

3. WARUNKI LOKALOWE ORAZ WYPOSAŻENIE

Zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z listopada 1999 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenie zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366):
- wysoko specjalistyczny oddział neurologiczny z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu SM
- własna przyszpitalna poradnia dla chorych na SM
- pracownia MRI, gabinet zabiegowy w poradni lub oddziale neurologii

4. KRYTERIA DOBORU PACJENTÓW

Do programu mogą być zakwalifikowani chorzy, których rozpoznanie klinicznie stwardnienia rozsianego jest poprzedzone odpowiednio długą obserwacją neurologiczną, badaniami dodatkowymi, a w szczególności potwierdzone badaniem rezonansu magnetycznego, według kryteriów Borkhofa. Zgłoszenia chorego do programu dokonuje lekarz prowadzący pacjenta, który posiada odpowiednią dokumentację dotychczasowego leczenia, a rozpoznanie postaci rzutowej SM oparte jest na kryteriach diagnostycznych McDonald i wsp. (2001). Chorzy z wtórnie postępującym SM (SP-MS) we wczesnej fazie powinni być również zakwalifikowani do leczenia.
Do programu nie mogą być zakwalifikowani chorzy z innymi postaciami choroby, mający przeciwwskazania do terapii lekami immunomodulacyjnymioraz obciążeni innymi schorzeniami, które mogą zmniejszyć skuteczność takiego leczenia.

5. STOSOWANE LEKI I SCHEMAT POSTĘPOWANIA

Interferon beta ( IFN1A, IFN1B) lub octan glatirameru (Copaxone) przez 24 miesięcy.

6. MONITOROWANIE WYNIKÓW PROGRAMU

Celem monitorowania wyników programu jest zbieranie następujących danych:
- Identyfikator chorego (PESEL)
- Udokumentowane rozpoznanie choroby podstawowej
- Wskazania do leczenia lekami immunomodulacyjnymi
- Daty rozpoczęcia l i zakończenia leczenia
- Dawkowanie lekamów immunomodulacyjnych
- Sumaryczną dawkę leku immunomodulacyjnegotoku leczenia (jeśli leczenie jest kontynuowane przez cały rok - dawkę roczną leku)
- Ocenę wyniku leczenia (stopień uzyskanej poprawy i nasilenia działań niepożądanych)
- Ocenę zmian w MRI

Załącznik Nr 1

PUNKTOWY SYSTEM KWALIFIKACJI DO LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO

1. Wiek chorego/chorej

- 18 - 30 lat 6 pkt. (beta-interferon nie ma rejestracji poniżej 18 r.z.)
- 30 - 40 lat 3 pkt.
- 40 - 50 lat 1 pkt

2. - Czas trwania choroby
- 1-3 lat 6 pkt.
- 3-6 lat 3 pkt.
- 6-10 lat 2 pkt.
- < 1 rok 6 pkt. (jeśli rozpoznanie SM jest pewne!)
- > 10 lat. 1 pkt.

3. Postać choroby

- rzutowa bez objawów ubytkowych 5 pkt.
- tylko ci którzy spełniają kryteria Borkhofa (zbędne kryterium przy rozpoznaniu pewnego SM)

4. Liczba rzutów choroby

- 1-2/ rok 5 pkt.
- 3-5 /rok 4 pkt.
- 6-7 / rok. 2 pkt.
- rzadziej niż 1 x w roku 1 pkt.
- częściej niż 7/ rok 0 pkt.

Stan neurologiczny w okresie międzyrzutowym ( przy rozpoczynaniu leczenia)

- objawy nieznacznie upośledzające układu ruchu ( chory samodzielnie chodzący ) EDSS 0-2 .6 pkt
- EDSS 2-4 3 pkt
- EDSS >4 1 pkt

6. Maksymalna ilość punktów = 28 pkt,
Kwalifikacja do leczenia możliwa przy zdobyciu co najmniej 23 pkt (poziom ograniczenia powinien zależeć od możliwości finansowania przez NFZ w skali kraju)
 


 
Ranking Newsweeka

"Biała Chirurgia" znowu pierwsza!

Już po raz trzeci tygodnik Newsweek przedstawia najlepsze w kraju kliniki z dziewięciu specjalizacji:
- kardiologii,
- kardiochirurgii,
- ginekologii,
- neurochirurgii,
- neurologii,
- chirurgii,
- okulistyki,
- otolaryngologii,
- ortopedii.

CHIRURGIA
Tak jak i w poprzednich edycjach w kategorii "CHIRURGIA" pierwsze miejsce zajęła Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od października ubiegłego roku kierownikiem kliniki jest prof. Jan Kulig, który pragnie kontynuować kierunek wytyczony przez poprzedniego szefa - profesora Tadeusza Popielę. Tak jak prof. Popiela, prof. Kulig chętnie korzysta z chirurgii endoskopowej. Wiele uwagi poświęca także analizie nowych metod leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, a przyszłość Kliniki upatruje w wykorzystaniu najnowocześniejszych osiągnięć techniki: przesyłania obrazu wykonywanej operacji za pomocą Internetu, rozwoju telemedycyny i robotyki oraz rozwijaniu możliwości konsultacji operacyjnych i diagnostycznych poprzez sieć Internetu.
Pacjent jest tu traktowany indywidualnie - poddawany jest licznym badaniom diagnostycznym (ultrasonograficznym, endoskopowym, tomograficznym, rezonansem magnetycznym), dobierana jest dla niego najbardziej odpowiednia metoda leczenia, może on także liczyć na pomoc psychologa. Z kolei lekarze mają dostęp do nowoczesnych metod badawczych: immunoterapii, genetyki, naświetlań śródoperacyjnych, termoablacji czy krioterapii. Często też korzystają z leczenia skojarzonego, czyli łączenia mniej i bardziej inwazyjnych metod. Nieustannie poszukują też nowych metod i sposobów leczenia.
Dla przypomnienia Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej jest kolebką polskiej chirurgii, którą stworzyły sławy medyczne, wyjątkowe osobistości, niecodzienni ludzie tacy jak: Mikulicz, Rydygier, Rutkowski. Dzisiejsza działalność nawiązuje do chlubnej przeszłości, której symbolem stały się jakość i wyjątkowe podejście do chorego.

KARDIOLOGIA
Kardiologia inwazyjna to jedyna dziedzina medycyny, w której lekarze odnoszą spektakularne sukcesy w krótkim czasie - w ciągu kilku minut mogą uratować życie. Ryzyko śmierci przy zawale serca staje się z każdym rokiem mniejsze. Przyczyniają się do tego coraz to nowocześniejsze metody leczenia (angioplastyka) oraz tworzenie systemu, który łączy pracownie kardioangiograficzna w sieć i ma monitorować transport chorego do szpitala. Doskonałymi specjalistami w tej dziedzinie są prof. Kalina Kawecka-Jaszcz oraz prof. Jacek Dubiel. Ich praca jest wysoko oceniana przez specjalistów, a w rankingu Newsweeka I i II Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego zajęły piąte miejsce. W swojej bieżącej pracy Kliniki zajmują się głównie leczeniem i diagnostyką choroby wieńcowej i jej powikłań, wad serca oraz schorzeń mięśnia sercowego. Kliniki te wykonuje większość nowoczesnych badań diagnostycznych i leczniczych w zakresie kardiologii inwazyjnej. Wśród wykonywanych zabiegów znajdują się m.in.: koronografia, angioplastyka, cewnikowanie serca, wentrykulografia, biopsja mięśnia sercowego, plastyka wieńcowa balonowa, zakładanie stentów, echokardiografia serca łącznie z badaniem dopplerowskim, echokardiograficzne próby czynnościowe, testy wysiłkowe oraz 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego. Kliniki zajmują się także leczeniem choroby nadciśnieniowej, zaburzeń rytmu serca, niewydolności krążenia i wad serca.

NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA
Klinika Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego kierowana przez profesora Andrzeja Szczudlika zajmuje się różnymi aspektami neurologii klinicznej. Stwarza to warunki do szybkiej diagnostyki chorób układu nerwowego, z wykorzystaniem m.in. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii mózgu, mielo- i radikulografii, elektromiografii, a także badań histopatologicznych, w tym również mikroskopii elektronowej, wycinków pobranych z nerwów, mięśni a nawet mózgu. Pozwala to także na kompleksowe leczenie wszystkich chorób układu nerwowego, zarówno zachowawczo jak i chirurgicznie, począwszy od ostrych stanów zagrożenia życia aż do wczesnej rehabilitacji pourazowej i poudarowej. Dlatego też Klinika profesora Szczudlika uznawana jest za jeden z najlepszych ośrodków leczenia powikłań neurologicznych, a wg Newsweeka plasuje się na czwartym miejscu w Polsce.

GINEKOLOGIA
Na uznanie zasługuje także nasz Zespół Klinik Ginekologicznych przy ul. Kopernika 23, który uplasował się na szóstym miejscu. Kontynuuje on tradycje Kliniki Ginekologii i Położnictwa, a także I Kliniki Ginekologii kierowanej przez wybitnego ginekologa i chirurga Prof. Stefana Schwarza, a następnie Prof. Jana Madeja - twórcę Polskiej Szkoły Kolposkopii.
Pacjentki Klinik otacza troskliwą opieką, serdecznością i ciepłem zespół lekarski i pielęgniarski dla którego najważniejszą wartością jest zdrowie i życie kobiety oraz jej potomstwa.
Każda z Klinik Ginekologicznych specjalizuje się w swojej dziedzinie i na tym polu odnosi spektakularne sukcesy. Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego, kierowana przez docenta Alfreda Reronia wprowadza najnowsze trendy w ginekologii w zakresie powikłań i prowadzenia ciąży oraz zabiegów operacyjnych i terapii endokrynologicznej. Prof. Antoni Basta - szef Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii swoja działalność ukierunkował na kompleksową diagnostykę oraz leczenie operacyjne i chemioterapię nowotworów sromu, szyjki macicy, trzonu macicy, jajników i sutków. Z kolei Klinika Endokrynologii Ginekologicznej - kierowana przez profesora Rudolfa Klimka prowadzi pełny zakres usług diagnostycznych i leczniczych w zakresie płodności i endokrynologii kobiet; a Klinika Ginekologi i Niepłodności - docenta Marka Klimka - zajmuje się wszystkimi aspektami niepłodności zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
Na uwagę zasługuje także Klinika Neonatologii, w której prof. Ryszard Lauterbach otacza opieką wszystkie dzieci wymagające obserwacji i leczenia, poczynając od najmniejszych wcześniaków ważących po urodzeniu około 500 g.

OTOLARYNGOLOGIA
Klinika Otolaryngologii w Krakowie posiada najdłuższą tradycję. Powstała ona jako pierwsza w tej specjalności na ziemiach polskich. W jej murach leczyli chorych światowej sławy laryngologowie. Prof. Jacek Składzień - kierownik Kliniki Otolaryngologii - uważa, że bogata przeszłość naukowa i dydaktyczna procentuje największym doświadczeniem w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń uszu, nosa, gardła i krtani. A potwierdzeniem tych słów jest piąte miejsce w rankingu tygodnika Newsweek.

Opr. J. Borgieł

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||