Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

8  Oddział Kliniczny Kliniki Gastroenterologicznej
 

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-89-00
e-mail: gastrologia@su.krakow.pl


Ordynator Oddziału Klinicznego:
dr med. Irena Ciećko-Michalska

mapka

Wydarzenia

Struktura

Klinika Gastroenterologii powstała w 1969 roku jako część Instytutu Medycyny Wewnętrznej. W 1990 roku po rozwiązaniu Instytutu stała się niezależną jednostką Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie. Pierwszym jej kierownikiem został znakomity gastroenterolog Prof. Stanisław Kirchmayer, a następnie Prof. Józef Bogdał.

Dzialalnosc uslugowa
 
Klinika jest specjalistyczną jednostką zajmującą się chorobami wewnętrznymi ze szczególnym uwzględnieniem chorób przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego, wątroby, dróg żółciowych i trzustki, w których to dziedzinach ma znaczący dorobek. W Pracowni Gastroenterologicznej wykonuje się badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, badania ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej, badania wydzielania żołądkowego i zgłębnikowanie dwunastnicy, badania biochemiczne i immunologiczne w zakresie chorób układu trawiennego. Realizuje się również 24-godzinną Ph-metrię przełyku oraz badania biopsyjne wątroby.

Dzialalnosc naukowo-dydaktyczna

W dniu 3.01.1999 roku zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzona została Katedra Gastroenterologii. W ramach działalności dydaktycznej odbywają się zajęcia ze studentami, szkolenia lekarzy w ramach stażów podyplomowych, pielęgniarek i dietetyczek oraz ordynatorów oddziałów chorób wewnętrznych z Polski południowej.

Klinika uczestniczy w licznych wieloośrodkowych i międzyklinicznych programach naukowych. Współpracuje z Katedrą I Chirurgii Ogólnej, z Katedrą Patomorfologii, z Uniwersytetem w Barcelonie oraz ze szpitalami w Niemczech.

Doświadczony zespół 15 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, w tym 4 specjalistów gastro-enterologii, opiekuje się chorymi, którym zapewnia szeroki wachlarz badań diagnostycznych i pobyt w miłej i spokojnej atmosferze.

Przyszłość Kliniki wyznaczają jasno sprecyzowane cele: doskonalenie metod leczenia jak i wykrywania chorób przewodu pokarmowego oraz polepszenie warunków pobytu na oddziałach.

Mottem kliniki jest powiedzenie Owidiusza: "Principiis obsta, sero medicina paratur" - przeciwdziałaj początkom choroby, później i lekarstwa są bezskuteczne. Głównym celem Kliniki jest prewencja i wczesne wykrywanie chorób przewodu pokarmowego. Ulepszenie warunków, metod leczenia i wykrywania chorób to plany na przyszłość.

3 400 porad udzielanych w ciągu roku
1 150 hospitalizowanych rocznie
8 000 badań diagnostycznych rocznie

Telefony kontaktowe:

Oddział Kliniczny: 424-89-05, 424-89-13
Poradnia Przykliniczna: 424-89-15
Pracownia Gastroenterologiczna: 424-89-19, 424-89-18, 424-89-21

 

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||