Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

16  Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej
 

31-501 Kraków, ul. Kopernika 23
Sekretariat Ordynatora:
tel./fax (0-12) 424-85-70

 
  
Ordynator Oddziału Klinicznego: 
Prof. dr hab. med. Józef Krzysiek 

mapka

Wydarzenia

Struktura

Klinika Endokrynologii i Płodności powstała w 1969 roku jako kontynuacja założonego w 1963 roku pierwszego w Polsce Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej.

Dzialalnosc uslugowa
 
Klinika prowadzi pełny zakres usług diagnostycznych i leczniczych w zakresie płodności i endokrynologii kobiet. Wszystkie pacjentki są monitorowane hormonalnie i ultrasonograficznie, a w trakcie ciąży także enzymatycznie. Corocznie dzięki tej działalności rodzi się co najmniej 300 upragnionych dzieci, a ich matki otoczone są - w razie konieczności dalszą opieką, zwłaszcza z powodu zaburzeń okresu pre- i postmenopauzalnego.
 
Klinika posiada 45-łóżkowy oddział kliniczny, nowoczesną salę operacyjną, pracownię biochemiczną, genetyczną, wspomaganego rozrodu i aptekę.

Klinika ma trwałe osiągnięcia w leczeniu niemożności donoszenia ciąży i w wykrywaniu wczesnych postaci nowotworów narządów płciowych kobiety, właśnie dzięki uprawianiu holistycznej naukowej medycyny. Kiedyś pionierskie operacje drogą minilaparotomii w przypadkach niepłodności, obecnie całkowicie zastąpione zostały przez operacje wideolaparoskopowe. W każdym przypadku zaburzeń płodności w Klinice przeprowadza się szczegółowe badania andrologiczne, a w razie konieczności także genetyczne.

Dzialalnosc naukowo-dydaktyczna

Klinika utrzymuje ścisłe kontakty ze znaczącymi ośrodkami zagranicznymi w Stanach Zjednoczonych i Europie. Efektem ciągłej wymiany naukowej Kliniki z klinicznymi ośrodkami w kraju jest jej udział w kongresach, sympozjach, warsztatach klinicznych.

Zdobyte doświadczenie znajduje ujście w licznych publikacjach w czasopismach naukowych, redakcji podręczników dla studentów i lekarzy. Od 1975 roku pod redakcją Profesora Klimka ukazują się podręczniki dla specjalistów ginekologii, położnictwa i perinatologii.

Asystenci kliniki biorą udział w stażach krajowych i zagranicznych. Mury Kliniki podczas prawie 30 lat jej istnienia opuścili liczni doktoranci, pracujący również za granicą.

W Klinice zdobywają specjalizację z zakresu endokrynologii także lekarze nie będący ginekologami, których interesuje endokrynologia kliniczna.

3 650 porad udzielanych w ciągu roku
1 800 hospitalizowanych rocznie
72 000 badań diagnostycznych rocznie

Telefony kontaktowe:

Oddział Kliniczny, Dyżurka Lekarska: 424-85-74
Blok Operacyjny: 424-85-78
Dyżurka Pielęgniarska: 424-85-75
Poradnia Przykliniczna: 424-85-03, 424-85-04

Pracownie:
Genetyczna: 424-85-79
Biochemiczna: 424-85-80, 424-85-82

 

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||