Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00
 

Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

1. Oddział Kliniczny Klinik Chorób Wewnętrznych

31-351 Kraków, ul. Śniadeckich 10 
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-88-00, fax (0-12) 424-88-54
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof dr hab. med. Tomasz Grodzicki

3. Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii, Oddział Kliniczny Kliniki Pulmonologii

31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
Sekretariat Ordynatora: tel. 424-79-99
centrala tel. (0-12) 430-52-66, fax (0-12) 430-52-03
e-mail: mmszczek@cyf-kr.edu.pl, klinika@interna2.uj.edu.pl
http://www.medicine.krakow.pl
Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Alergii i Immunologii: Prof. dr hab. med. Jacek Musiał
Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Pulmonologii: Prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka

4. Oddział Kliniczny Klinik Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych

Kraków, ul. Śniadeckich 5
Sekretariat Ordynatora:
tel. (012) 424-73-40
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Tomasz Mach
http://www.zakazna.cm-uj.krakow.pl/
e-mail: klinika.zakazna@su.krakow.pl
Poradnia Chorób Zakaźnych - 12 424 73 55
Poradnia Gastroenterologiiczna - 12 424 73 83

5. Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii

Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-75-00, 424-75-20, fax 424-73-99
Ordynatora Oddziału Klinicznego: Dr hab. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

6. Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych

31-501 Kraków, ul. Kopernika 15
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-83-00
e-mail: mmsierad@cyf-kr.edu.pl
http://www.metabol.cm-uj.krakow.pl/
Ordynatora Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Maciej Małecki

7. Oddział Kliniczny Kliniki Nefrologii

Kraków, ul. Kopernika 15c
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-78-00, 424-78-01, fax 424-71-49
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz
e-mail: wladsul@mp.pl

9. Oddział Kliniczny Kliniki Hematologii
 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-76-00, 424-74-26
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki
http://www.cm-uj.krakow.pl/hematologia/
Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego w Krakowie
http://www.su.krakow.pl/przeszczepy/

10. Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

31-501 Kraków, ul. Kopernika 40
Sekretariat Ordynatora:
tel./fax (12) 424-80-07
http://www.rydygier.cm-uj.krakow.pl/index.html
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab.med. Jan Kulig

11. Zespół Oddziałów Klinicznych Klinik Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endoskopowej, Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21
Sekretariat:
tel. (0-12) 424-82-00, 424-82-01, 424-82-50
Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Endoskopowej: Prof. dr hab. med. Danuta Karcz
http://www3.uj.edu.pl/Chirurgia2/
Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych: Doc. dr hab. med. Leszek Brongel
Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: Prof. dr hab. med. Andrzej Wysocki

13. Oddział Kliniczny Kliniki Urologii

31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 18
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-79-51, fax 424-79-70
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Zygmunt Dobrowolski

14. Oddział Kliniczny Kliniki Położnictwa i Perinatologii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 23
Sekretariat Ordynatora:
tel. 12 424-84-12
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Alfred Reroń

15. Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii i Onkologii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 23
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-85-60
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Antoni Basta

16. Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej

31-501 Kraków, ul. Kopernika 23
Sekretariat Ordynatora:
tel. 12 424-85-70, 424-85-85
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Józef Krzysiek

17. Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii
 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 23
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-85-55
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach

18. Oddział Kliniczny I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-73-00, fax 424-73-20
e-mail: mckaweck@cyf-kr.edu.pl
http://www.cm-uj.krakow.pl/kardiologia1/
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz

19. Oddział Kliniczny II Kliniki Kardiologii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-71-70, 424-71-80
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Jacek S. Dubiel

20. Samodzielna Pracownia Zakładu Hemodynamiki i Angiografii
 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17 
Sekretariat Kierownika Pracowni: 
tel. (0-12) 424-77-41, 424-71-85, fax 424-71-84
Nadzór nad Pracownią: Prof. dr hab. med. Jacek S. Dubiel
internet: www.cm-uj.krakow.pl
e-mail: cathlab2@cm-uj.krakow.pl

21. Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii
 
31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-86-00
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik
neurologia@cm-uj.krakow.pl
www.neuro.cm-uj.krakow.pl

22. Oddział Kliniczny Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii
 
31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-86-60
Dyżurka Lekarska:
tel. (0-12) 424-86-62 lub 50
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Marek Moskała
neurologia@cm-uj.krakow.pl

www.neuro.cm-uj.krakow.pl

24. Oddział Kliniczny Kliniki Dermatologii

31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
Sekretariat Ordynatora:
tel./fax 12 424 79 99 wewn. 74 00
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc

25. Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej

31-501 Kraków, ul. Kopernika 38
Sekretariat Ordynatora:
tel./fax (0-12) 424-75-40
Ordynator Oddziału Klinicznego: Dr hab.med. Bożena Romanowska-Dixon

26. Oddział Kliniczny Kliniki Onkologii

31-501 Kraków, ul. Śniadeckich 10
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-89-12
e-mail: klinika.onkologii@su.krakow.pl
Ordynator Oddziału Klinicznego: Dr hab. med. Krzysztof Krzemieniecki

27. Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 2
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-79-00
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Jacek Składzień

28. Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-87-06, 424-87-33, fax 424-87-45
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Andrzej Zięba

29. Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a
Sekretariat Ordynatora:
Tel. (0-12) 424-87-40, 424-87-44, fax (0-12) 424-87-44
Email: mzbomba@cyf-kr.edu.pl
WWW: http://www.kpdim.cm-uj.krakow.pl
Ordynator Oddziału Klinicznego: Prof. dr hab. med. Jacek Bomba

31. Poradnia Alergologii

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. (0-12) 424-88-98
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. med. Krystyna Obtułowicz

32. Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. (0-12) 424-77-97, 424-77-98, fax 424-77-98
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. med. Janusz Andres

34. Zakład Diagnostyki
 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 15 b
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. (012) 424-83-64, fax 424-83-61
Kierownik Zakładu: Dr n. med. Barbara Maziarz
e-mail: bmaziarz@su.krakow.pl
zdiagnostyki@su.krakow.pl
 
35. Zakład Diagnostyki Obrazowej

Wersja polska      English Version
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel.: (012)  424-73-91, 424-77-61, fax: (012) 424-73-90
e-mail: radiologia@su.krakow.pl
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Urbanik

36. Poradnia Badania i Leczenia Bólu

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel./fax (0-12) 424-77-93
e-mail: midobrog@cyf-kr.edu.pl
Kierownik Zakładu: Dr med. Jan Dobrogowski

37. Zakład Psychoterapii

31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel./fax (0-12) 633-12-03, 633-72-16
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski.

38. Zakład Mikrobiologii

31-501 Kraków, ul. Śniadeckich 6
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. (012) 424-75-81, tel./fax (0-12) 424-75-80
Kierownik Zakładu: Dr Jolanta Kędzierska

39. Zakład Rehabilitacji

tel. 12 422-33-22
ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Janusz Otfinowski

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||