Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

Szpital Uniwersytecki w Krakowie - informacje ogólne

W bogatej historii Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa obok Uniwersytetu Jagiellońskiego zaszczytne miejsce zajmuje Szpital Uniwersytecki. Na jego renomę od 200 lat pracowały pokolenia profesorów i lekarzy, które zawsze cechował wysoki poziom wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych, pełne poświęcenia zaangażowanie w pracę oraz życzliwe podejście do człowieka, dla którego pomoc była i jest często jedyną szansą i nadzieją na wyzdrowienie.

Szpital Uniwersytecki oferuje swoim pacjentom możliwość leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego w 31 specjalistycznych klinikach zatrudnionych 3,5 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników. W ciągu roku hospitalizuje się tu ponad 30 tys. chorych z całej Polski, a liczba konsultacji udzielanych w przychodniach przyklinicznych przekracza 300 tys.

W szerokiej gamie usług medycznych znajdujących się w ofercie Szpitala Uniwersyteckiego na szczególna uwagę zasługuje nowoczesna diagnostyka i terapeutyka wykorzystująca unikalną w makroregionie aparaturę.

Szpital Uniwersytecki to wiodący ośrodek naukowo - dydaktyczny w skali kraju. To tutaj kolejne pokolenia lekarzy i pielęgniarek zdobywają gruntowną wiedzę i umiejętności pod bacznym okiem pracowników naukowych, których dokonania i publikacje są wysoko cenione w kraju i poza jego granicami.

Szpital Uniwersytecki realizuje szereg programów naukowo-badawczych współpracując z najbardziej prestiżowymi ośrodkami medycznymi w kraju i na świecie, co przyczynia się do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Dobrą opinie wśród pacjentów Szpital Uniwersytecki zawdzięcza profesjonalizmowi swojej kadry, dla której uczciwość, rzetelność, bezinteresowność, szacunek dla wolnej, świadomej decyzji pacjenta oraz dla jego zdrowia i życia, to wartości nadrzędne, którym są wierni.
 


  

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||